Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Oddaj głos na projekt pn. „Z uśmiechem i śpiewem dla Naszej Ojczyzny”

Oddaj głos na projekt pn. „Z uśmiechem i śpiewem dla Naszej Ojczyzny”

Oddaj głos na projekt pn. „Z uśmiechem i śpiewem dla Naszej Ojczyzny”

Do 14 czerwca można głosować na zadania w ramach 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego!

Mieszkańcy powiatu dąbrowskiego mogą oddać głos tylko na jedno spośród 47 zadań o zasięgu regionalnym oraz jeden głos na zadanie ogólnowojewódzkie zgłoszonych w subregionie tarnowskim.

Zachęcamy do oddania głosu na projekt pn. Z uśmiechem i śpiewem dla Naszej Ojczyzny, które zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego przez Starostę Dąbrowskiego Lesława Wieczorka.

Zadanie pn. „Z uśmiechem i śpiewem dla Naszej Ojczyzny” dotyczy organizacji w 2025 roku dwóch różnorodnych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym obejmujących letnie imprezy plenerowe, które od kilku lat odbywają się w powiecie dąbrowskim ciesząc się dużą popularnością wśród ich uczestników. Zadanie ma na celu wskazać możliwości wspólnego spędzania czasu wolnego podczas dwóch zupełnie odmiennych charakterem od siebie imprezach: koncercie patriotycznym w wykonaniu znanego polskiego zespołu muzycznego oraz występie na żywo kabaretu.

Celem organizacji takich wydarzeń jest zaoferowanie adresatom zadania dostępu do szeroko pojętej kultury przyjaznej dla wszystkich, niezależnie od ich wieku, statusu społecznego i materialnego. Wydarzenia mają połączyć mieszkańców, wzbudzić w nich chęć do okazywania patriotyzmu poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych na pamiątkę ważnych rocznic. Organizacja Kabaretowego Show z dużą dawką humoru pozwoli jego odbiorcom na dobrą zabawę przy jednoczesnym uczestnictwie w jedynym swego rodzaju widowisku łączącym nietuzinkowe rozwiązania sceniczne.

O tym czy wyżej wymienione przedsięwzięcie zostanie zrealizowane zdecydują Państwa głosy. Zachęcamy do aktywnego udziału w głosowaniu i do oddania głosu na projekt „Z uśmiechem i śpiewem dla Naszej Ojczyzny”. Każdy oddany głos jest bardzo ważny!

To zadanie czeka na Wasze głosy !

Głosowanie startuje 15 maja i potrwa do 14 czerwca!

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?

Każdy mieszkaniec Województwa Małopolskiego, który ukończył 16 lat i mieszka
w Małopolsce
(nie trzeba posiadać meldunku w Województwie Małopolskim), może oddać dwa głosy:

a) jeden głos na zadanie regionalne (takim zadaniem jest właśnie „Z uśmiechem
i śpiewem dla Naszej Ojczyzny”) – na to zadanie mogą głosować jedynie mieszkańcy subregionu tarnowskiego (obejmującego powiat dąbrowski, bocheński, brzeski, proszowicki, wielicki, tarnowski i miasto Tarnów), którzy mają ukończone 16 lat;

b) jeden głos na zadanie ogólnowojewódzkie – głosować może każdy mieszkaniec województwa (wykaz dostępnych zadań na stronie https://bo.malopolska.pl/)

Jak można oddać głos?

1) przez Internet za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania (na stronie bo.malopolska.pl) - zakładka: GŁOSOWANIE, głos można oddać od 15 maja do 14 czerwca 2024 r. Zachęcamy do wyboru tego sposobu głosowania!

2) za pośrednictwem papierowej karty do głosowania - głosy można oddać od 15 maja do 14 czerwca 2024 r.

Uzupełnione karty do głosowania należy wrzucić do urny dostępnej w Agendzie zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - Tarnów, al. Solidarności 5-9 w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca 2024 r.

3) listownie /korespondencyjnie (przesyłając kartę w terminie od 15 maja do 14 czerwca 2024 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub UMWM w Krakowie ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków lub na adres: Agenda zamiejscowa UMWM w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów; koniecznie z dopiskiem: „Budżet Obywatelski - GŁOSOWANIE”).

UWAGA: W głosowaniu korespondencyjnym można w jednej przesyłce pocztowej przesłać więcej niż jedną wypełnioną kartę do głosowania pod warunkiem, że każda
z przesłanych kart została podpisana własnoręcznie przez osobę głosującą (osobę, której dane osobowe zostały umieszczone na karcie).

Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub jednej z Agend Zamiejscowych. Głosy oddane przed i po ww. terminie będą uznane za nieważne.

Karty do głosowania dostarczane w sposób, o którym mowa w pkt. 2 i 3, powinny zostać zabezpieczone przed przetwarzaniem danych osobowych przez osoby do tego nieupoważnione.

Dla ważności karty do głosowania konieczne jest czytelne wpisanie:

- imienia i nazwiska,

- numeru PESEL,

- kodu i nazwy zadania (kod: TAR 47; nazwa zadania regionalnego: Z uśmiechem
i śpiewem dla Naszej Ojczyzny”
),

- oraz powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,

a także własnoręczne podpisanie zawartego na karcie do głosowania oświadczenia.

UWAGA:

  • W przypadku oddania przez mieszkańca województwa dwóch lub więcej głosów na zadania ogólnowojewódzkie, wszystkie te głosy zostaną unieważnione. Głos oddany na zadania regionalne – o ile jest oddany prawidłowo – pozostaje ważny.
  • W przypadku oddania przez mieszkańca województwa dwóch lub więcej głosów na zadania regionalne, wszystkie te głosy zostaną unieważnione. Głos oddany na zadanie ogólnowojewódzkie – o ile jest oddany prawidłowo – pozostaje ważny.
  • Dopuszczalne jest głosowanie hybrydowe tj. oddanie głosów z wykorzystaniem dwóch sposobów spośród wskazanych powyżej np. elektronicznie na zadanie regionalne, korespondencyjnie na zadanie ogólnowojewódzkie.
  • W przypadku, kiedy mieszkaniec oddał głos na zadanie z regionu, w którym nie mieszka, głos uznaje się za nieważny.
Do 14 czerwca można głosować na zadania w ramach 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego! Mieszkańcy powiatu dąbrowskiego mogą oddać głos tylko na jedno spośród 47 zadań o zasięgu regionalnym oraz jeden głos na zadanie ogólnowojewódzkie zgłoszonych w subregionie tarnowskim. Zachęcamy do oddania głosu na projekt pn. „Z uśmiechem i śpiewem dla Naszej Ojczyzny”, które zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego przez Starostę Dąbrowskiego Lesława Wieczorka. Zadanie pn. „Z uśmiechem i śpiewem dla Naszej Ojczyzny” dotyczy organizacji w 2025 roku dwóch różnorodnych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym obejmujących letnie imprezy plenerowe, które od kilku lat odbywają się w powiecie dąbrowskim ciesząc się dużą popularnością wśród ich uczestników. Zadanie ma na celu wskazać możliwości wspólnego spędzania czasu wolnego podczas dwóch zupełnie odmiennych charakterem od siebie imprezach: koncercie patriotycznym w wykonaniu znanego polskiego zespołu muzycznego oraz występie na żywo kabaretu. Celem organizacji takich wydarzeń jest zaoferowanie adresatom zadania dostępu do szeroko pojętej kultury przyjaznej dla wszystkich, niezależnie od ich wieku, statusu społecznego i materialnego. Wydarzenia mają połączyć mieszkańców, wzbudzić w nich chęć do okazywania patriotyzmu poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych na pamiątkę ważnych rocznic. Organizacja Kabaretowego Show z dużą dawką humoru pozwoli jego odbiorcom na dobrą zabawę przy jednoczesnym uczestnictwie w jedynym swego rodzaju widowisku łączącym nietuzinkowe rozwiązania sceniczne. O tym czy wyżej wymienione przedsięwzięcie zostanie zrealizowane zdecydują Państwa głosy. Zachęcamy do aktywnego udziału w głosowaniu i do oddania głosu na projekt „Z uśmiechem i śpiewem dla Naszej Ojczyzny”. Każdy oddany głos jest bardzo ważny! To zadanie czeka na Wasze głosy ! Głosowanie startuje 15 maja i potrwa do 14 czerwca! KTO MOŻE GŁOSOWAĆ? Każdy mieszkaniec Województwa Małopolskiego, który ukończył 16 lat i mieszka w Małopolsce (nie trzeba posiadać meldunku w Województwie Małopolskim), może oddać dwa głosy: a) jeden głos na zadanie regionalne (takim zadaniem jest właśnie „Z uśmiechem i śpiewem dla Naszej Ojczyzny”) – na to zadanie mogą głosować jedynie mieszkańcy subregionu tarnowskiego (obejmującego powiat dąbrowski, bocheński, brzeski, proszowicki, wielicki, tarnowski i miasto Tarnów), którzy mają ukończone 16 lat; b) jeden głos na zadanie ogólnowojewódzkie – głosować może każdy mieszkaniec województwa (wykaz dostępnych zadań na stronie https://bo.malopolska.pl/) Jak można oddać głos? 1) przez Internet za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania (na stronie bo.malopolska.pl) - zakładka: GŁOSOWANIE, głos można oddać od 15 maja do 14 czerwca 2024 r. Zachęcamy do wyboru tego sposobu głosowania! 2) za pośrednictwem papierowej karty do głosowania - głosy można oddać od 15 maja do 14 czerwca 2024 r. Uzupełnione karty do głosowania należy wrzucić do urny dostępnej w Agendzie zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - Tarnów, al. Solidarności 5-9 w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca 2024 r. 3) listownie /korespondencyjnie (przesyłając kartę w terminie od 15 maja do 14 czerwca 2024 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub UMWM w Krakowie ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków lub na adres: Agenda zamiejscowa UMWM w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów; koniecznie z dopiskiem: „Budżet Obywatelski - GŁOSOWANIE”). UWAGA: W głosowaniu korespondencyjnym można w jednej przesyłce pocztowej przesłać więcej niż jedną wypełnioną kartę do głosowania pod warunkiem, że każda z przesłanych kart została podpisana własnoręcznie przez osobę głosującą (osobę, której dane osobowe zostały umieszczone na karcie). Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub jednej z Agend Zamiejscowych. Głosy oddane przed i po ww. terminie będą uznane za nieważne. Karty do głosowania dostarczane w sposób, o którym mowa w pkt. 2 i 3, powinny zostać zabezpieczone przed przetwarzaniem danych osobowych przez osoby do tego nieupoważnione. Dla ważności karty do głosowania konieczne jest czytelne wpisanie: - imienia i nazwiska, - numeru PESEL, - kodu i nazwy zadania (kod: TAR 47; nazwa zadania regionalnego: „Z uśmiechem i śpiewem dla Naszej Ojczyzny”), - oraz powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, a także własnoręczne podpisanie zawartego na karcie do głosowania oświadczenia. UWAGA: W przypadku oddania przez mieszkańca województwa dwóch lub więcej głosów na zadania ogólnowojewódzkie, wszystkie te głosy zostaną unieważnione. Głos oddany na zadania regionalne – o ile jest oddany prawidłowo – pozostaje ważny. W przypadku oddania przez mieszkańca województwa dwóch lub więcej głosów na zadania regionalne, wszystkie te głosy zostaną unieważnione. Głos oddany na zadanie ogólnowojewódzkie – o ile jest oddany prawidłowo – pozostaje ważny. Dopuszczalne jest głosowanie hybrydowe tj. oddanie głosów z wykorzystaniem dwóch sposobów spośród wskazanych powyżej np. elektronicznie na zadanie regionalne, korespondencyjnie na zadanie ogólnowojewódzkie. W przypadku, kiedy mieszkaniec oddał głos na zadanie z regionu, w którym nie mieszka, głos uznaje się za nieważny. Pliki do pobrania Pobierz plik Karta_do_głosowania.pdf Pobierz plik Wykaz_miejsc_do_głosowania.pdf