Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Odwołanie Jana Giery ze stanowiska dyrektora ZSP w Szczucinie zgodne z prawem

Odwołanie Jana Giery ze stanowiska dyrektora ZSP w Szczucinie zgodne z prawem

Odwołanie Jana Giery ze stanowiska dyrektora ZSP w Szczucinie zgodne z prawem

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 25 lutego 2014 r. (sygn. akt III SA/Kr 947/13). W ustnych motywach rozstrzygnięcia sędzia sprawozdawca stwierdziła, iż rozwiązanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Rutyny w Szczucinie stanowiło okoliczność uzasadniającą odwołanie Pana Jana Giery ze stanowiska dyrektora tej jednostki. Ponadto w ocenie Sądu, Zarząd Powiatu przed podjęciem uchwały dopełnił wszystkich wymogów przewidzianych ustawą o systemie oświaty. Mając to na względzie WSA w Krakowie oddalił skargą Jana Giery na uchwałę nr 795/2013 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie odwołania Pana Jana Giery ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Rutyny w Szczucinie.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 25 lutego 2014 r. (sygn. akt III SA/Kr 947/13). W ustnych motywach rozstrzygnięcia sędzia sprawozdawca stwierdziła, iż rozwiązanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Rutyny w Szczucinie stanowiło okoliczność uzasadniającą odwołanie Pana Jana Giery ze stanowiska dyrektora tej jednostki. Ponadto w ocenie Sądu, Zarząd Powiatu przed podjęciem uchwały dopełnił wszystkich wymogów przewidzianych ustawą o systemie oświaty. Mając to na względzie WSA w Krakowie oddalił skargą Jana Giery na uchwałę nr 795/2013 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie odwołania Pana Jana Giery ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Rutyny w Szczucinie.