Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ogłoszenie

W związku z licznymi prośbami napływającymi na ręce Starosty od rolników powiatu którzy ponieśli znaczne straty materialnie w uprawach rolnych na skutek powodzi jaką mieliśmy na terenie naszego powiatu na przełomie miesiąca czerwca/ lipca , Starosta Dąbrowski zwrócił się do Prezesa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o rozważenie możliwości umorzenia należności składkowych.

Z informacji jaką otrzymano od Prezesa KRUS wynika że Uchwałą Rady Ministrów nr 137/2009 z dnia 11 sierpnia 2009r. ustanowiony został program pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009r. Wymieniony program wchodzi w życie od 1 września 2009r.

Program zgodnie z postanowieniami wymienionej uchwały przewiduje:
„Stosowanie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pomocy, stosownie do art.41a ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008r.Nr 50, poz.291, z późn. zm.) na indywidualny wniosek rolnika , który poniósł szkody spowodowane przez powódź , w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty. Rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane przez powódź mogą także ubiegać się o zmianę dotychczasowych warunków spłat należności tytułu zadłużenia. Możliwe będzie także umorzenie w całości lub części bieżących składek."

Bliższe informacje można również uzyskać w Urzędach Gmin.

Źródło: PCPR Dąbrowa Tarnowska

W związku z licznymi prośbami napływającymi na ręce Starosty od rolników powiatu którzy ponieśli znaczne straty materialnie w uprawach rolnych na skutek powodzi jaką mieliśmy na terenie naszego powiatu na przełomie miesiąca czerwca/ lipca , Starosta Dąbrowski zwrócił się do Prezesa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o rozważenie możliwości umorzenia należności składkowych. Z informacji jaką otrzymano od Prezesa KRUS wynika że Uchwałą Rady Ministrów nr 137/2009 z dnia 11 sierpnia 2009r. ustanowiony został program pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009r. Wymieniony program wchodzi w życie od 1 września 2009r. Program zgodnie z postanowieniami wymienionej uchwały przewiduje:„Stosowanie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pomocy, stosownie do art.41a ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008r.Nr 50, poz.291, z późn. zm.) na indywidualny wniosek rolnika , który poniósł szkody spowodowane przez powódź , w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty. Rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane przez powódź mogą także ubiegać się o zmianę dotychczasowych warunków spłat należności tytułu zadłużenia. Możliwe będzie także umorzenie w całości lub części bieżących składek." Bliższe informacje można również uzyskać w Urzędach Gmin. Źródło: PCPR Dąbrowa Tarnowska