Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych

Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z poźn. zm.) w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Rada Powiatowa jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym.

Do zadań Rady Powiatowej należy w szczególności: opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym programów współpracy z Organizacjami, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania Organizacji, udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a Organizacjami, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez Organizacje oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Termin zgłaszania kandydatów na przedstawicieli Organizacji w Radzie Powiatowej upływa w dniu 24 listopada 2011 r. (liczy się data wpływu na Dziennik Podawczy Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, pokój nr 2).

Do pobrania:

Ogłoszenie naboru kandydatów

Karta zgłoszenia kandydata

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z poźn. zm.) w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Dąbrowie Tarnowskiej. Rada Powiatowa jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym. Do zadań Rady Powiatowej należy w szczególności: opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym programów współpracy z Organizacjami, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania Organizacji, udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a Organizacjami, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez Organizacje oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych. Termin zgłaszania kandydatów na przedstawicieli Organizacji w Radzie Powiatowej upływa w dniu 24 listopada 2011 r. (liczy się data wpływu na Dziennik Podawczy Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, pokój nr 2). Do pobrania: Ogłoszenie naboru kandydatów Karta zgłoszenia kandydata