Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Ogłoszenie o naborze kandydatów do projektu ,,Twoja szansa na przedsiębiorczość” – powiat dąbrowski

Ogłoszenie o naborze kandydatów do projektu ,,Twoja szansa na przedsiębiorczość” – powiat dąbrowski

Ogłoszenie o naborze kandydatów do projektu ,,Twoja szansa na przedsiębiorczość” – powiat dąbrowski

Celem głównym projektu jest udzielenie kompleksowego wsparcia w postaci:

- dostarczenie wiedzy na temat uruchomienia działalności gospodarczej (udzielenie wsparcia szkoleniowo doradczego),

- umożliwienie pokrycia kosztów utworzenia firmy BEZZWROTNA DOTACJA - dostarczenie wiedzy na temat prowadzonej działalności gospodarczej (udzielenie wsparcia pomostowego doradczego).

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku powyżej 30 lat i więcej zamieszkujące/uczące się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze subregionu Tarnowskiego woj. małopolskiego (powiaty: m. Tarnów, tarnowski, brzeski, dąbrowski) zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

  • wiek 30 lat i więcej
  • pozostające bez pracy tj. bierne zawodowo lub bezrobotne (nie trzeba być zarejestrowanym w Urzędzie Pracy)
  • zamieszkujące lub uczące się na terenie subregionu tarnowskiego tj. miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego
  • które należą do co najmniej 1 z poniższych grup:

- osoby powyżej 30 roku życia

- osoby bezrobotne

- osoby niepełnosprawne

- osoby o niskich kwalifikacjach

- kobiety

Proces rekrutacji trwa od 14 sierpnia 2019 roku do 28 sierpnia 2019 roku

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00

- osobiście w Punkcie Obsługi w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Oleśnicka 3, telefon: 517 878 962

- za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres:

Punkt Obsługi Dąbrowa Tarnowska, ul. Oleśnicka 3, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Szczegółowe informacje o warunkach udziału w projekcie można uzyskać na stronie internetowej: http://www.twojaszansa.pakd.pl

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny

Biuro Projektu „Twoja szansa na Przedsiębiorczość/gd

Celem głównym projektu jest udzielenie kompleksowego wsparcia w postaci: - dostarczenie wiedzy na temat uruchomienia działalności gospodarczej (udzielenie wsparcia szkoleniowo doradczego), - umożliwienie pokrycia kosztów utworzenia firmy BEZZWROTNA DOTACJA - dostarczenie wiedzy na temat prowadzonej działalności gospodarczej (udzielenie wsparcia pomostowego doradczego). Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku powyżej 30 lat i więcej zamieszkujące/uczące się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze subregionu Tarnowskiego woj. małopolskiego (powiaty: m. Tarnów, tarnowski, brzeski, dąbrowski) zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące kryteria: wiek 30 lat i więcej pozostające bez pracy tj. bierne zawodowo lub bezrobotne (nie trzeba być zarejestrowanym w Urzędzie Pracy) zamieszkujące lub uczące się na terenie subregionu tarnowskiego tj. miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego które należą do co najmniej 1 z poniższych grup: - osoby powyżej 30 roku życia - osoby bezrobotne - osoby niepełnosprawne - osoby o niskich kwalifikacjach - kobiety Proces rekrutacji trwa od 14 sierpnia 2019 roku do 28 sierpnia 2019 roku Dokumenty rekrutacyjne można złożyć od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 - osobiście w Punkcie Obsługi w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Oleśnicka 3, telefon: 517 878 962 - za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: Punkt Obsługi Dąbrowa Tarnowska, ul. Oleśnicka 3, 33-200 Dąbrowa Tarnowska Szczegółowe informacje o warunkach udziału w projekcie można uzyskać na stronie internetowej: http://www.twojaszansa.pakd.pl Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny Biuro Projektu „Twoja szansa na Przedsiębiorczość/gd