Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej, jaka zostanie powołana przez Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać kandydatów do Komisji konkursowej w terminie do dnia 18 stycznia 2019 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu).

W Komisji konkursowej nie mogą zasiadać przedstawiciele podmiotów, które będą składać ofertę w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej, jaka zostanie powołana przez Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać kandydatów do Komisji konkursowej w terminie do dnia 18 stycznia 2019 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu). W Komisji konkursowej nie mogą zasiadać przedstawiciele podmiotów, które będą składać ofertę w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Pliki do pobrania Pobierz plik Formularz zgłoszeniowy.docx Pobierz plik Ogłoszenie.PDF Pobierz plik Uchwała nr 59 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.PDF