Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej, jaka zostanie powołana przez Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać kandydatów do Komisji konkursowej w terminie do dnia 28 stycznia 2020 roku do godziny 15:00 (liczy się data wpływu).

W Komisji konkursowej nie mogą zasiadać przedstawiciele podmiotów, które będą składać ofertę w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

dagj/gd

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej, jaka zostanie powołana przez Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać kandydatów do Komisji konkursowej w terminie do dnia 28 stycznia 2020 roku do godziny 15:00 (liczy się data wpływu). W Komisji konkursowej nie mogą zasiadać przedstawiciele podmiotów, które będą składać ofertę w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Pliki do pobrania Pobierz plik 1. Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji konkursowej.pdf Pobierz plik 2. Formularz zgłoszenia kandydata.docx   dagj/gd