Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Ogłoszenie - oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Ogłoszenie - oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Ogłoszenie - oferta na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

  Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) informujemy, że w dniu 20 lutego 2015 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oferta na realizację zadania publicznego w zakresie kultury pt. „Twój bliski autorytet”. Zarząd Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 02 marca 2015 r. podjął decyzję o rozpoczęciu procedury zbierania uwag do oferty.

  Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 02 marca 2015 r., ogłoszenie niniejsze zostało umieszczone w dniu 02 marca 2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz na stronie internetowej www.powiatdabrowski.pl. W terminie do 9 marca 2015 r., można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na adres email: promocja@powiatdabrowski.pl  lub na adres: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, Wydział Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia – ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dabrowa Tarnowska, fax. 14/642-22-29  (decyduje data wpływu).

Ogłoszenie

Oferta realizacji zadania publicznego

  Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) informujemy, że w dniu 20 lutego 2015 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oferta na realizację zadania publicznego w zakresie kultury pt. „Twój bliski autorytet”. Zarząd Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 02 marca 2015 r. podjął decyzję o rozpoczęciu procedury zbierania uwag do oferty.   Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 02 marca 2015 r., ogłoszenie niniejsze zostało umieszczone w dniu 02 marca 2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz na stronie internetowej www.powiatdabrowski.pl. W terminie do 9 marca 2015 r., można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na adres email: promocja@powiatdabrowski.pl  lub na adres: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, Wydział Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia – ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dabrowa Tarnowska, fax. 14/642-22-29  (decyduje data wpływu). Ogłoszenie Oferta realizacji zadania publicznego