Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań  w zakresie ochrony i promocji zdrowia

  Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 6 lutego 2015 r. podjął uchwałę nr 52/2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w 2015 roku w zakresie w zakresie ochrony
i promocji zdrowia.

  Decyzją Zarządu Powiatu Dąbrowskiego następujące podmioty otrzymały dotację na dofinansowanie  zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

1) Ochotnicza Straż Pożarna w Radgoszczy – dofinansowanie w kwocie 1 000 zł  na realizację zadania pn. „Rozwój honorowego krwiodawstwa w powiecie dąbrowskim”;

2) Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Krakowie – dofinansowanie w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadania pn. „Propagowanie honorowego krwiodawstwa i zasad udzielania pierwszej pomocy”;

3) Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Krakowie – dofinansowanie w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadania pn. „Promowanie zdrowego stylu życia bez uzależnień”.

Uchwała nr 52/2015 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 6 lutego 2015 r.

  Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 6 lutego 2015 r. podjął uchwałę nr 52/2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w 2015 roku w zakresie w zakresie ochrony i promocji zdrowia.   Decyzją Zarządu Powiatu Dąbrowskiego następujące podmioty otrzymały dotację na dofinansowanie  zadań publicznych powiatu dąbrowskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia: 1) Ochotnicza Straż Pożarna w Radgoszczy – dofinansowanie w kwocie 1 000 zł  na realizację zadania pn. „Rozwój honorowego krwiodawstwa w powiecie dąbrowskim”; 2) Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Krakowie – dofinansowanie w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadania pn. „Propagowanie honorowego krwiodawstwa i zasad udzielania pierwszej pomocy”; 3) Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Krakowie – dofinansowanie w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadania pn. „Promowanie zdrowego stylu życia bez uzależnień”. Uchwała nr 52/2015 Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 6 lutego 2015 r.