Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na 2021 rok

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na 2021 rok

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na 2021 rok

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 26 listopada 2020 roku podjął uchwałę Nr 489/2020 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Dąbrowskiego w 2021 r.”

  1. Dotacji udziela się: Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „CONSILIUM” z siedzibą w Krakowie.
  2. Na zadanie: „Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Dąbrowskiego w 2021 r.”

Udziela się dotacji celowej w kwocie 60.060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych) na dofinansowanie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz w kwocie 3.960 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych) na edukację prawną w 2021 roku na terenie Powiatu Dąbrowskiego.

Pliki do pobrania

Pobierz plik Ogłoszenie.jpg

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 26 listopada 2020 roku podjął uchwałę Nr 489/2020 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Dąbrowskiego w 2021 r.” Dotacji udziela się: Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „CONSILIUM” z siedzibą w Krakowie. Na zadanie: „Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Dąbrowskiego w 2021 r.” Udziela się dotacji celowej w kwocie 60.060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych) na dofinansowanie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz w kwocie 3.960 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych) na edukację prawną w 2021 roku na terenie Powiatu Dąbrowskiego. Pliki do pobrania Pobierz plik Ogłoszenie.jpg