Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż w dniu 19 września 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej wpłynęła oferta w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert wynikającego z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60 i 573).

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie „Otwarte Serce" Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Szczucinie

Nazwa zadania: „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych będących uczestnikami ŚDS w Dąbrowicy"

Obszar współpracy: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych/ pomoc społeczna - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Wnioskowana dotacja: 10 000 zł

Proponowana dotacja: 10 000 zł

Termin zgłaszania uwag: Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 28 września 2017 r. (liczy się data wpływu uwag do Urzędu):

  • na adres: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, Wydział Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia – ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dabrowa Tarnowska,
  • faksem na nr 14/642-22-29
  • lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiatdabrowski.pl

Do pobrania:
Oferta

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż w dniu 19 września 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej wpłynęła oferta w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert wynikającego z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60 i 573). Nazwa oferenta: Stowarzyszenie „Otwarte Serce" Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Szczucinie Nazwa zadania: „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych będących uczestnikami ŚDS w Dąbrowicy" Obszar współpracy: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych/ pomoc społeczna - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Wnioskowana dotacja: 10 000 zł Proponowana dotacja: 10 000 zł Termin zgłaszania uwag: Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 28 września 2017 r. (liczy się data wpływu uwag do Urzędu): na adres: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, Wydział Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia – ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dabrowa Tarnowska, faksem na nr 14/642-22-29 lub pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@powiatdabrowski.pl Do pobrania:Oferta