Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Opieka wytchnieniowa – nabór specjalistyczne poradnictwo

Opieka wytchnieniowa – nabór specjalistyczne poradnictwo

Opieka wytchnieniowa – nabór specjalistyczne poradnictwo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021”, realizowanym w ramach środków Funduszu Solidarnościowego, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku Powiatu Dąbrowskiego.

Realizacja Programu zaplanowana jest od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osobami z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Powiat Dąbrowski został wskazany, jako realizator programu w zakresie:
Świadczeniu usługi opieki wytchnieniowej poprzez możliwości skorzystania ze:
SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA (PSYCHOLOGICZNEGO LUB TERAPEUTYCZNEGO) ORAZ WSPARCIA W ZAKRESIE NAUKI PIELĘGNACJI/ REHABILITACJI/ DIETETYKI.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż usługa specjalistycznego poradnictwa jest skierowana wyłącznie do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych wskazanych w programie w celu podniesienia ich kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej i nie jest tożsama z zajęciami rehabilitacyjnymi, pielęgnacyjnymi, psychologicznymi itp. kierowanymi bezpośrednio dla osób niepełnosprawnych.
Realizatorem zadań z zakresu opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego lub całodobowego jest Gmina.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w celu zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie.
Z uwagi na procedurę Programu, w tym termin złożenia wniosku samorządu powiatowego do właściwego wojewody deklaracje osób zainteresowanych uczestnictwem prosimy kierować do dnia 23 grudzień 2020r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642 44 15.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021”, realizowanym w ramach środków Funduszu Solidarnościowego, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku Powiatu Dąbrowskiego. Realizacja Programu zaplanowana jest od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz2) osobami z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Powiat Dąbrowski został wskazany, jako realizator programu w zakresie: Świadczeniu usługi opieki wytchnieniowej poprzez możliwości skorzystania ze:SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA (PSYCHOLOGICZNEGO LUB TERAPEUTYCZNEGO) ORAZ WSPARCIA W ZAKRESIE NAUKI PIELĘGNACJI/ REHABILITACJI/ DIETETYKI. Jednocześnie wyjaśniamy, iż usługa specjalistycznego poradnictwa jest skierowana wyłącznie do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych wskazanych w programie w celu podniesienia ich kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej i nie jest tożsama z zajęciami rehabilitacyjnymi, pielęgnacyjnymi, psychologicznymi itp. kierowanymi bezpośrednio dla osób niepełnosprawnych. Realizatorem zadań z zakresu opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego lub całodobowego jest Gmina. W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w celu zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie. Z uwagi na procedurę Programu, w tym termin złożenia wniosku samorządu powiatowego do właściwego wojewody deklaracje osób zainteresowanych uczestnictwem prosimy kierować do dnia 23 grudzień 2020r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642 44 15. Pliki do pobrania Pobierz plik Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2021.pdf