Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Opieka wytchnieniowa - specjalistyczne poradnictwo

Opieka wytchnieniowa - specjalistyczne poradnictwo

Opieka wytchnieniowa - specjalistyczne poradnictwo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuję, iż Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła nabór wniosków w ramach  Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.  

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:  konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Powiat został wskazany, jako realizator programu w zakresie Modułu III polegającego na:

Świadczeniu usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej, oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w celu zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie.

Z uwagi na procedurę Programu, w tym termin złożenia wniosku samorządu powiatowego do właściwego wojewody zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem prosimy kierować do dnia 19 kwietnia 2019r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642 44 15.

PCPR DT/mags

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuję, iż Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła nabór wniosków w ramach  Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.   Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 1) dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:  konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz 2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej. Powiat został wskazany, jako realizator programu w zakresie Modułu III polegającego na: Świadczeniu usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej, oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki. W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w celu zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie. Z uwagi na procedurę Programu, w tym termin złożenia wniosku samorządu powiatowego do właściwego wojewody zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem prosimy kierować do dnia 19 kwietnia 2019r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642 44 15. Pliki do pobrania Pobierz plik Deklaracja - opieka wytchnieniowa moduł III.docx PCPR DT/mags