Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Otwarcie Izby Przyjęć w Dąbrowskim Szpitalu

Otwarcie Izby Przyjęć w Dąbrowskim Szpitalu

Otwarcie Izby Przyjęć w Dąbrowskim Szpitalu

W sobotę 13 października br. w dąbrowskim szpitalu odbyło się uroczyste otwarcie nowej Izby Przyjęć. W uroczystości udział wzięli: Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, Wicestarosta Tadeusz Kwiatkowski, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, Posłowie na Sejm RP: Robert Pantera, Edward Czesak oraz Michał Wojtkiewicz, Ks. Prałat Józef Poremba, Radni Powiatowi oraz Członkowie Rady Społecznej ZOZ, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej i Wójtowie Gmin Powiatu Dąbrowskiego, Dyrekcja oraz pracownicy ZOZ, jak również zaproszeni goście.

Zmodernizowana Izba Przyjęć jest pierwszym etapem dużego zadania pn. „Rozbudowa bloku C i D Pawilonu Głównego Szpitala o pion rehabilitacyjny" realizowanego przez dąbrowski ZOZ dzięki dotacjom Starostwa oraz Urzędu Marszałkowskiego. Następne etapy to: budowa 2 wind oraz nadbudowa Przychodni Rehabilitacyjnej. Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie ponad 4 mln złotych. Koszt oddanej do użytku Izby Przyjęć to kwota 2 mln zł.

Bieżący rok jest rokiem, w którym Szpital otrzymał największą kwotę dotacji. W budżecie Powiatu jest przeznaczona kwota wynosi 1,7 mln zł. Dodatkowo ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymał 1 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego. Prawie 200 tyś. zł dotacji udzieliły Gminy naszego Powiatu z przeznaczeniem na zakup nowoczesnej aparatury rentgenowskiej. Ponadto dzięki staraniom Posła na Sejm RP Roberta Pantery, Szpital uzyskał dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Ekofunduszu łącznie ponad 2 mln zł.

W przyszłym roku udzielanie pomocy finansowej Powiatu dla Szpitala będzie kontynuowane. Rada Powiatu uchwaliła uchwałę intencyjną na udzielenie kolejnej dotacji w wysokości 300 tyś. zł. na program „Poprawy ochrony zdrowia matek i dzieci przez i po porodzie". Dzięki tym pieniądzom zostanie zakupiony sprzęt i aparatura medyczna oraz dostosowany Trakt Porodowy do wymogów fachowych i sanitarnych. Pojawia się również ogromna szansa związana z Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym oraz innymi programami unijnymi.

Jak podkreślał Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, szpital jest nie tylko największym zakładem na terenie Powiatu, ale także instytucją niezmiernie potrzebną mieszkańcom. Dlatego też rozwój Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz wyposażenie go w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny jest priorytetem władz powiatowych. Zapewnił również, że samorząd powiatowy wspierał będzie bieżącą działalność szpitala oraz wszelkie działania zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych, w tym unijnych.

Starosta Dąbrowski podziękował wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji tej inwestycji oraz tym osobom, dla których rozwój dąbrowskiego Szpitala jest sprawą priorytetową.

W sobotę 13 października br. w dąbrowskim szpitalu odbyło się uroczyste otwarcie nowej Izby Przyjęć. W uroczystości udział wzięli: Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, Wicestarosta Tadeusz Kwiatkowski, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, Posłowie na Sejm RP: Robert Pantera, Edward Czesak oraz Michał Wojtkiewicz, Ks. Prałat Józef Poremba, Radni Powiatowi oraz Członkowie Rady Społecznej ZOZ, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej i Wójtowie Gmin Powiatu Dąbrowskiego, Dyrekcja oraz pracownicy ZOZ, jak również zaproszeni goście. Zmodernizowana Izba Przyjęć jest pierwszym etapem dużego zadania pn. „Rozbudowa bloku C i D Pawilonu Głównego Szpitala o pion rehabilitacyjny" realizowanego przez dąbrowski ZOZ dzięki dotacjom Starostwa oraz Urzędu Marszałkowskiego. Następne etapy to: budowa 2 wind oraz nadbudowa Przychodni Rehabilitacyjnej. Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie ponad 4 mln złotych. Koszt oddanej do użytku Izby Przyjęć to kwota 2 mln zł. Bieżący rok jest rokiem, w którym Szpital otrzymał największą kwotę dotacji. W budżecie Powiatu jest przeznaczona kwota wynosi 1,7 mln zł. Dodatkowo ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymał 1 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego. Prawie 200 tyś. zł dotacji udzieliły Gminy naszego Powiatu z przeznaczeniem na zakup nowoczesnej aparatury rentgenowskiej. Ponadto dzięki staraniom Posła na Sejm RP Roberta Pantery, Szpital uzyskał dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Ekofunduszu łącznie ponad 2 mln zł. W przyszłym roku udzielanie pomocy finansowej Powiatu dla Szpitala będzie kontynuowane. Rada Powiatu uchwaliła uchwałę intencyjną na udzielenie kolejnej dotacji w wysokości 300 tyś. zł. na program „Poprawy ochrony zdrowia matek i dzieci przez i po porodzie". Dzięki tym pieniądzom zostanie zakupiony sprzęt i aparatura medyczna oraz dostosowany Trakt Porodowy do wymogów fachowych i sanitarnych. Pojawia się również ogromna szansa związana z Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym oraz innymi programami unijnymi. Jak podkreślał Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, szpital jest nie tylko największym zakładem na terenie Powiatu, ale także instytucją niezmiernie potrzebną mieszkańcom. Dlatego też rozwój Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz wyposażenie go w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny jest priorytetem władz powiatowych. Zapewnił również, że samorząd powiatowy wspierał będzie bieżącą działalność szpitala oraz wszelkie działania zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych, w tym unijnych. Starosta Dąbrowski podziękował wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji tej inwestycji oraz tym osobom, dla których rozwój dąbrowskiego Szpitala jest sprawą priorytetową.