Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Otwarcie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej

Otwarcie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej

Otwarcie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej

7 września 2020 roku została otwarta długo wyczekiwana obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 Tarnów - Kielce. Prawie siedmiokilometrowym odcinkiem drogi swobodnie mogą poruszać się już jej użytkownicy. Nowa obwodnica poprawi bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców naszego regionu, a także wpłynie na skrócenie czasu przejazdu w ruchu lokalnym i tranzytowym pomiędzy Tarnowem, Kielcami i Warszawą.

W uroczystym otwarciu obwodnicy zorganizowanym przez inwestora, czyli Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad uczestniczyli przedstawiciele Rządu RP w osobach: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Senatorowie RP Kazimierz Wiatr i Włodzimierz Bernacki, Posłowie na Sejm RP Anna Pieczarka, Wiesław Krajewski, Stanisław Bukowiec, Piotr Sak. Poseł Jarosław Gowin reprezentowany był przez dyrektora biura poselskiego Krzysztofa Kupca, który pełni jednocześnie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Dąbrowskiego. Samorząd Województwa Małopolskiego reprezentowany był przez Członka Zarządu Edwarda Czesaka. Samorząd powiatowy reprezentowali: Przewodnicząca Rady Powiatu Marta Chrabąszcz, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Wicestarosta Krzysztof Bryk, Członek Zarządu Andrzej Giza i radny Rady Powiatu Sebastian Kądzielawa. Gminę Dąbrowa Tarnowska reprezentowali Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Sarat i Burmistrz Krzysztof Kaczmarski. Obecny był również Proboszcz dąbrowskiej Parafii Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej ks. Stanisław Cyran, który pobłogosławił budowniczych i użytkowników tej drogi. W wydarzeniu tym uczestniczyli również mieszkańcy naszego regionu oraz przedstawiciele mediów.

Otwarcie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej to wydarzenie historyczne, na które mieszkańcy tego miasta czekali ponad 20 lat. O budowę tej drogi zabiegało wiele osób, dzięki którym inwestycja mogła zostać zrealizowana i będzie służyć wielu pokoleniom.

Obwodnica budowana była od 2016 roku przez dwie firmy. Pierwszy wykonawca nie wywiązał się z kontraktu i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w kolejnym postępowaniu przetargowym wyłoniła nowego wykonawcę tej inwestycji – konsorcjum firm Banimex, AZI-BUD z Będzina i Duna Aszfalt z Węgier. Od 10 lipca 2018 roku prace wznowiono. Budowa przebiegała bez większych problemów. W trakcie prowadzonych prac ziemnych, w okolicy ulicy Nowej, natrafiono na odkrycia archeologiczne. Kolejne spowolnienie spowodowane było pożarem na wiadukcie nad linią kolejową.

Inwestycja ta jest dwudziestą drugą ze stu obwodnic, która powstała z rządowego programu budowy 100 obwodnic w latach 2020 – 2030.

Materiał video telewizji Tarnowska.tv

Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej to kolejna, długo wyczekiwana inwestycja, która ułatwi życie zarówno kierowcom, jak i mieszkańcom miasta. Obwodnica to większy komfort podróżowania, wzrost bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników drogi, a także pozytywny wpływ inwestycji na środowisko i problem zanieczyszczenia powietrza w mieście – powiedział Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Takie inwestycje to element polityki zrównoważonego rozwoju bo właśnie dzięki takim inwestycjom chcemy połączyć sieć naszych dróg krajowych, żeby poruszało się po nich bezpieczniej i przyjemniej – podkreśliła Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Chciałbym życzyć kierowcom i naszym służbom powiatowym, żeby miały jak najmniej pracy (…) a wszystkim Państwu życzę – szerokiej drogi! – podsumował Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek.

Obwodnica wprawdzie została otwarta dla ruchu, ale prace przy niej potrwają jeszcze do końca października. Do dokończenia pozostało między innymi: zamontowanie części ekranów akustycznych, których firma wykonawcza nie otrzymała ze względu na ograniczenia w produkcji z powodu koronawirusa, uporządkowanie terenu budowy, odmulanie i koszenie rowów wzdłuż trasy oraz uzupełnienie nasadzeń krzewów.

Zgodnie z zapisami kontraktu obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej jest jednojezdniową drogą dwupasmową o długości 6,92 km w ciągu drogi krajowej nr 73 po zachodniej stronie miasta. Łączy się z istniejącą drogą krajową nr 73 (na północ od Dąbrowy Tarnowskiej) w miejscowości Gruszów Mały jako przedłużenie ul. Warszawskiej, a kończy na ulicy Piłsudskiego jako przedłużenie istniejącej drogi krajowej nr 73 (na południe od Dąbrowy Tarnowskiej).

Lokalne ciągi komunikacyjne połączone są za pomocą czterech skrzyżowań typu rondo. Ponadto wybudowane zostały obiekty inżynieryjne wśród nich most na potoku Bagienica, pięć wiaduktów drogowych (trzy nad drogami i ulicami, dwa nad linią kolejową) oraz dwa przejścia dla zwierząt. Na samej trasie i wokół niej powstały drogi dojazdowe i serwisowe, chodniki, bariery energochłonne i akustyczne, zatoki postojowe do kontroli pojazdów oraz energooszczędne oświetlenie.

Na całej obwodnicy zostało wykonane: odwodnienie, nasadzenia drzew i krzewów. Na siedmiokilometrowym odcinku jezdni będzie obowiązywała prędkość od 30 km/h do 80 km/h.

Całkowita wartość umowy opiewa na kwotę 145 171 000,00 złotych, z czego 92 219 339,19 złotych zostało dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Poniżej przedstawiamy fotorelacje z postępu prac przy budowie Dąbrowy Tarnowskiej w latach 2019-2020

Źródło: www.gddkia.gov.pl

7 września 2020 roku została otwarta długo wyczekiwana obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 Tarnów - Kielce. Prawie siedmiokilometrowym odcinkiem drogi swobodnie mogą poruszać się już jej użytkownicy. Nowa obwodnica poprawi bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców naszego regionu, a także wpłynie na skrócenie czasu przejazdu w ruchu lokalnym i tranzytowym pomiędzy Tarnowem, Kielcami i Warszawą. W uroczystym otwarciu obwodnicy zorganizowanym przez inwestora, czyli Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad uczestniczyli przedstawiciele Rządu RP w osobach: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Senatorowie RP Kazimierz Wiatr i Włodzimierz Bernacki, Posłowie na Sejm RP Anna Pieczarka, Wiesław Krajewski, Stanisław Bukowiec, Piotr Sak. Poseł Jarosław Gowin reprezentowany był przez dyrektora biura poselskiego Krzysztofa Kupca, który pełni jednocześnie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Dąbrowskiego. Samorząd Województwa Małopolskiego reprezentowany był przez Członka Zarządu Edwarda Czesaka. Samorząd powiatowy reprezentowali: Przewodnicząca Rady Powiatu Marta Chrabąszcz, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Wicestarosta Krzysztof Bryk, Członek Zarządu Andrzej Giza i radny Rady Powiatu Sebastian Kądzielawa. Gminę Dąbrowa Tarnowska reprezentowali Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Sarat i Burmistrz Krzysztof Kaczmarski. Obecny był również Proboszcz dąbrowskiej Parafii Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej ks. Stanisław Cyran, który pobłogosławił budowniczych i użytkowników tej drogi. W wydarzeniu tym uczestniczyli również mieszkańcy naszego regionu oraz przedstawiciele mediów. Otwarcie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej to wydarzenie historyczne, na które mieszkańcy tego miasta czekali ponad 20 lat. O budowę tej drogi zabiegało wiele osób, dzięki którym inwestycja mogła zostać zrealizowana i będzie służyć wielu pokoleniom. Obwodnica budowana była od 2016 roku przez dwie firmy. Pierwszy wykonawca nie wywiązał się z kontraktu i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w kolejnym postępowaniu przetargowym wyłoniła nowego wykonawcę tej inwestycji – konsorcjum firm Banimex, AZI-BUD z Będzina i Duna Aszfalt z Węgier. Od 10 lipca 2018 roku prace wznowiono. Budowa przebiegała bez większych problemów. W trakcie prowadzonych prac ziemnych, w okolicy ulicy Nowej, natrafiono na odkrycia archeologiczne. Kolejne spowolnienie spowodowane było pożarem na wiadukcie nad linią kolejową. Inwestycja ta jest dwudziestą drugą ze stu obwodnic, która powstała z rządowego programu budowy 100 obwodnic w latach 2020 – 2030. Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej to kolejna, długo wyczekiwana inwestycja, która ułatwi życie zarówno kierowcom, jak i mieszkańcom miasta. Obwodnica to większy komfort podróżowania, wzrost bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników drogi, a także pozytywny wpływ inwestycji na środowisko i problem zanieczyszczenia powietrza w mieście – powiedział Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. Takie inwestycje to element polityki zrównoważonego rozwoju bo właśnie dzięki takim inwestycjom chcemy połączyć sieć naszych dróg krajowych, żeby poruszało się po nich bezpieczniej i przyjemniej – podkreśliła Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Chciałbym życzyć kierowcom i naszym służbom powiatowym, żeby miały jak najmniej pracy (…) a wszystkim Państwu życzę – szerokiej drogi! – podsumował Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek. Obwodnica wprawdzie została otwarta dla ruchu, ale prace przy niej potrwają jeszcze do końca października. Do dokończenia pozostało między innymi: zamontowanie części ekranów akustycznych, których firma wykonawcza nie otrzymała ze względu na ograniczenia w produkcji z powodu koronawirusa, uporządkowanie terenu budowy, odmulanie i koszenie rowów wzdłuż trasy oraz uzupełnienie nasadzeń krzewów. Zgodnie z zapisami kontraktu obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej jest jednojezdniową drogą dwupasmową o długości 6,92 km w ciągu drogi krajowej nr 73 po zachodniej stronie miasta. Łączy się z istniejącą drogą krajową nr 73 (na północ od Dąbrowy Tarnowskiej) w miejscowości Gruszów Mały jako przedłużenie ul. Warszawskiej, a kończy na ulicy Piłsudskiego jako przedłużenie istniejącej drogi krajowej nr 73 (na południe od Dąbrowy Tarnowskiej). Lokalne ciągi komunikacyjne połączone są za pomocą czterech skrzyżowań typu rondo. Ponadto wybudowane zostały obiekty inżynieryjne wśród nich most na potoku Bagienica, pięć wiaduktów drogowych (trzy nad drogami i ulicami, dwa nad linią kolejową) oraz dwa przejścia dla zwierząt. Na samej trasie i wokół niej powstały drogi dojazdowe i serwisowe, chodniki, bariery energochłonne i akustyczne, zatoki postojowe do kontroli pojazdów oraz energooszczędne oświetlenie. Na całej obwodnicy zostało wykonane: odwodnienie, nasadzenia drzew i krzewów. Na siedmiokilometrowym odcinku jezdni będzie obowiązywała prędkość od 30 km/h do 80 km/h. Całkowita wartość umowy opiewa na kwotę 145 171 000,00 złotych, z czego 92 219 339,19 złotych zostało dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Poniżej przedstawiamy fotorelacje z postępu prac przy budowie Dąbrowy Tarnowskiej w latach 2019-2020 Źródło: www.gddkia.gov.pl