Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Otwarcie oczyszczalni w Gminie Bolesław

Otwarcie oczyszczalni w Gminie Bolesław

Otwarcie oczyszczalni w Gminie Bolesław

W dniu 29 października odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie nowej oczyszczalni w Gminie Bolesław. W uroczystości wzięli udział: Wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys, Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, Wicestarosta Tadeusz Kwiatkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa, Burmistrz Gminy Dąbrowa Tarnowska Stanisław Początek, Wójt Gminy Mędrzechów Krzysztof Korzec, Wójt Gminy Szczucin Jan Sipior, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, radni: Rady Powiatu, Rady Gminy Bolesław oraz dyrektorzy gminnych placówek oświatowych.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Wicewojewoda Stanisław Sorys, Starosta Wiesław Krajewski, Przewodniczący Rady Gminy Bolesław Michał Ząbek oraz Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk. Poświecenia budynków oczyszczalni dokonał ks. Rafał Wierzchanowski – wikariusz parafii Bolesław.

Środki na realizację tego przedsięwzięcia pozyskano ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu gminy.

Całkowita wartość projektu to ponad 3,5 mln zł, (w tym 2,116 mln zł – środki ZPORR, 1,1 mln zł - budżet gminy Bolesław i 352 tys. zł - budżet państwa).

Nowootwarta oczyszczalnia ścieków mieści się w sołectwie Pawłów. Wybudowanie oczyszczalni i wykonanie kilkudziesięciu przyłączy jest pierwszym etapem skanalizowania Gminy Bolesław. Dalsze pracę uzależnione są od pozyskania przez samorząd gminny kolejnych środków z funduszy europejskich. Efektami tej inwestycji będą m.in. polepszenie stanu gruntów i wód dzięki ograniczeniu niekontrolowanego odpływu zanieczyszczeń, co znacząco wpłynie na poprawę ekologicznego wizerunku gminy.

W dniu 29 października odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie nowej oczyszczalni w Gminie Bolesław. W uroczystości wzięli udział: Wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys, Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, Wicestarosta Tadeusz Kwiatkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa, Burmistrz Gminy Dąbrowa Tarnowska Stanisław Początek, Wójt Gminy Mędrzechów Krzysztof Korzec, Wójt Gminy Szczucin Jan Sipior, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, radni: Rady Powiatu, Rady Gminy Bolesław oraz dyrektorzy gminnych placówek oświatowych. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Wicewojewoda Stanisław Sorys, Starosta Wiesław Krajewski, Przewodniczący Rady Gminy Bolesław Michał Ząbek oraz Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk. Poświecenia budynków oczyszczalni dokonał ks. Rafał Wierzchanowski – wikariusz parafii Bolesław. Środki na realizację tego przedsięwzięcia pozyskano ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu gminy. Całkowita wartość projektu to ponad 3,5 mln zł, (w tym 2,116 mln zł – środki ZPORR, 1,1 mln zł - budżet gminy Bolesław i 352 tys. zł - budżet państwa). Nowootwarta oczyszczalnia ścieków mieści się w sołectwie Pawłów. Wybudowanie oczyszczalni i wykonanie kilkudziesięciu przyłączy jest pierwszym etapem skanalizowania Gminy Bolesław. Dalsze pracę uzależnione są od pozyskania przez samorząd gminny kolejnych środków z funduszy europejskich. Efektami tej inwestycji będą m.in. polepszenie stanu gruntów i wód dzięki ograniczeniu niekontrolowanego odpływu zanieczyszczeń, co znacząco wpłynie na poprawę ekologicznego wizerunku gminy.