Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Otwarcie pracowni przyrodniczej

Otwarcie pracowni przyrodniczej

Otwarcie pracowni przyrodniczej

30 listopada 2023 roku w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu otwarto Ekopracownię Przyrodniczą stanowiąca ważny element w kształceniu młodzieży w obszarze ekologii i ochrony środowiska naturalnego.

Wydarzenie rozpoczął wykład wygłoszony przez nauczycielkę biologii i geografii Annę Mazur-Pływacz na temat możliwości wykorzystania nowo otwartej pracowni w nauczaniu. Ciekawą prezentację na temat ochrony środowiska, działań proekologicznych oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii przedstawili uczniowie klasy III, IV i V Technikum Architektury Krajobrazu.

Samorząd powiatowy reprezentowała Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego Damara Jedynak. Na ręce Dyrektora Szkoły Jarosława Boryczki przekazała adres okolicznościowy podpisany przez Starostę Dąbrowskiego Lesława Wieczorka oraz Wicestarostę Krzysztofa Bryka.

List gratulacyjny z okazji tej uroczystości przesłał Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dr Kazimierz Koprowski.

Powiat Dąbrowski na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie ekopracowni przyrodniczej w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu” otrzymał dofinansowanie w wysokości 46 273,79 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej współrealizowanego przez WFOŚiGW w Krakowie i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

30 listopada 2023 roku w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu otwarto Ekopracownię Przyrodniczą stanowiąca ważny element w kształceniu młodzieży w obszarze ekologii i ochrony środowiska naturalnego. Wydarzenie rozpoczął wykład wygłoszony przez nauczycielkę biologii i geografii Annę Mazur-Pływacz na temat możliwości wykorzystania nowo otwartej pracowni w nauczaniu. Ciekawą prezentację na temat ochrony środowiska, działań proekologicznych oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii przedstawili uczniowie klasy III, IV i V Technikum Architektury Krajobrazu. Samorząd powiatowy reprezentowała Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego Damara Jedynak. Na ręce Dyrektora Szkoły Jarosława Boryczki przekazała adres okolicznościowy podpisany przez Starostę Dąbrowskiego Lesława Wieczorka oraz Wicestarostę Krzysztofa Bryka. List gratulacyjny z okazji tej uroczystości przesłał Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dr Kazimierz Koprowski. Powiat Dąbrowski na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie ekopracowni przyrodniczej w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu” otrzymał dofinansowanie w wysokości 46 273,79 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej współrealizowanego przez WFOŚiGW w Krakowie i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
tel. 14 642 24 31
kontakt
Projekt i wykonanie: i-t.pl
Dostępność cyfrowa
i zgodność ze standardem WCAG