Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Otwarcie wyremontowanego obiektu - „Stajni Cugowej” w zespole dworsko-parkowym w Brniu

Otwarcie wyremontowanego obiektu - „Stajni Cugowej” w zespole dworsko-parkowym w Brniu

Otwarcie wyremontowanego obiektu - „Stajni Cugowej” w zespole dworsko-parkowym w Brniu

W dniu 5 lipca 2010 r. w zespole dworsko-parkowym w Brniu dokonano uroczystego otwarcia, wyremontowanego obiektu dla Powiatowego Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji „Centrum Polonii" w Brniu. Na ceremonie przekazanie obiektu pn." Stajnia Cugowa", zaproszenie - Starosty Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego reprezentującego Samorząd Powiatu wraz z Wicestarostą Dąbrowskim Tadeuszem Kwiatkowskim - przyjęli: Wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak oraz Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek.
Oddanie do użytku tego budynku było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych projektu, złożonego przez Powiat w 2008 roku. Dotacja na ten cel wyniosła blisko 1,2 mln zł., z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Na uroczystym otwarciu obecni byli również:

Wójtowie Bolesławia i Olesna: Kazimierz Olearczyk i Witold Morawiec, z-ca Wójta Radgoszczy Mirosław Burzec, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Bryk, Radni Powiatu: Krzysztof Kaczmarski, Marian Szajor i Lesław Wieczorek, Komendant Powiatowy Powiatowej Komendy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Bogdan Tabiś, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej Adam Rzemiński oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu.
Poświęcenia nowo-oddanego budynku, dokonał ksiądz Wacław Paterak.
Obecny był również dyrektor Centrum Polonii- Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, dr Marek Ciesielczyk, który brał udział w przecięciu wstęgi, oraz wykonawca tej inwestycji Stanisław Nowak.

Z krótką prezentacją multimedialną we wnętrzach zmodernizowanego obiektu, wystąpił przed zebranymi gośćmi -Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski.
Następnie zaproszeni goście wysłuchali wystąpień: Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka, Dyrektora Centrum Polonii w Brniu dr Marka Ciesielczyka oraz Przewodniczącego Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej Roberta Kądzielawy.

Projekt pn." Adaptacja pomieszczeń stajni cugowej w zespole dworsko-parkowym w Brniu pod działalność Centrum Polonii-Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji" obejmuje modernizację budynków pod działalność instytucji kultury, wraz z budową 2 kotłowni, zakup niezbędnego wyposażenia konferencyjnego oraz multimedialno-komputerowego.

Zakończenie prac adaptacyjnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, planowane jest na dzień 30 listopada 2010r.
Całkowity koszt projektu to ponad 1,7 mln zł.

W dniu 5 lipca 2010 r. w zespole dworsko-parkowym w Brniu dokonano uroczystego otwarcia, wyremontowanego obiektu dla Powiatowego Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji „Centrum Polonii" w Brniu. Na ceremonie przekazanie obiektu pn." Stajnia Cugowa", zaproszenie - Starosty Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego reprezentującego Samorząd Powiatu wraz z Wicestarostą Dąbrowskim Tadeuszem Kwiatkowskim - przyjęli: Wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak oraz Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek.Oddanie do użytku tego budynku było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych projektu, złożonego przez Powiat w 2008 roku. Dotacja na ten cel wyniosła blisko 1,2 mln zł., z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Na uroczystym otwarciu obecni byli również: Wójtowie Bolesławia i Olesna: Kazimierz Olearczyk i Witold Morawiec, z-ca Wójta Radgoszczy Mirosław Burzec, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Bryk, Radni Powiatu: Krzysztof Kaczmarski, Marian Szajor i Lesław Wieczorek, Komendant Powiatowy Powiatowej Komendy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Bogdan Tabiś, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej Adam Rzemiński oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu.Poświęcenia nowo-oddanego budynku, dokonał ksiądz Wacław Paterak.Obecny był również dyrektor Centrum Polonii- Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, dr Marek Ciesielczyk, który brał udział w przecięciu wstęgi, oraz wykonawca tej inwestycji Stanisław Nowak. Z krótką prezentacją multimedialną we wnętrzach zmodernizowanego obiektu, wystąpił przed zebranymi gośćmi -Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski.Następnie zaproszeni goście wysłuchali wystąpień: Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka, Dyrektora Centrum Polonii w Brniu dr Marka Ciesielczyka oraz Przewodniczącego Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej Roberta Kądzielawy. Projekt pn." Adaptacja pomieszczeń stajni cugowej w zespole dworsko-parkowym w Brniu pod działalność Centrum Polonii-Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji" obejmuje modernizację budynków pod działalność instytucji kultury, wraz z budową 2 kotłowni, zakup niezbędnego wyposażenia konferencyjnego oraz multimedialno-komputerowego. Zakończenie prac adaptacyjnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, planowane jest na dzień 30 listopada 2010r.Całkowity koszt projektu to ponad 1,7 mln zł.