Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Otwarty konkurs w zakresie pomocy społecznej

Otwarty konkurs w zakresie pomocy społecznej

Otwarty konkurs w zakresie pomocy społecznej

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego treningowego dla 3 osób pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej w okresie od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.

Na finansowanie realizacji zadania Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 10 000 zł.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 14.09.2020 roku do godziny 15:30. Za dochowanie terminu uważa się doręczenie oferty przed jego upływem, osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na dziennik podawczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska – I piętro pokój nr 22 (liczy się data wpływu oferty, a nie data stempla nadania pocztowego).

Bliższe informacje można uzyskać pod adresem Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Dąbrowskiego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego treningowego dla 3 osób pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej w okresie od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. Na finansowanie realizacji zadania Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 10 000 zł. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 14.09.2020 roku do godziny 15:30. Za dochowanie terminu uważa się doręczenie oferty przed jego upływem, osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na dziennik podawczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska – I piętro pokój nr 22 (liczy się data wpływu oferty, a nie data stempla nadania pocztowego). Bliższe informacje można uzyskać pod adresem Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej