Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Piąta rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

Piąta rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

Piąta rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

1 maja 2004 r. to historyczny dzień dla Unii Europejskiej. W tym dniu Unia Europejska przyjęła do swego grona: Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Republikę Czeską, Słowację, Węgry i Słowenię - dawne kraje komunistyczne, jak również Cypr i Maltę. W tym roku przypada 5 rocznica tego historycznego wydarzenia, jak również 50 rocznica powołania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali przez Roberta Schumana.

Polska już w 1989 roku nawiązała stosunki dyplomatyczne ze wspólnotami oraz podpisała umowę z EWG.

Formalnie Unia Europejska powstała 1 listopada 1993 roku. Polska złożyła oficjalny wniosek o członkostwo w niej rok później 8 kwietnia w Atenach. Było to rozpoczęcie procesu integracji naszego kraju z jednoczącą się Europą. Negocjacje rozpoczęto po 3 latach. Przez ten czas nasz kraj musiał przejść wiele przemian politycznych i gospodarczych. Musiano zmienić wiele, aby przystosować nas do norm unijnych.

Kalendarium integracji Polski z UE:

Polska droga do Unii Europejskiej obejmuje okres 15 lat, poczynając od wyrażenia woli integracji, aż po ostateczne podpisanie traktatu akcesyjnego. Nasz kraj przeprowadza reformy polityczne, społeczne i gospodarcze na skalę niespotykaną dotąd w naszej historii. Wiele sukcesów zawdzięczamy wyłącznie sobie, ale są też dziedziny, w których potrzebną mobilizację, pomoc merytoryczną i finansową otrzymaliśmy z Unii Europejskiej i krajów członkowskich.

Poniższe kalendarium przedstawia najważniejsze etapy w procesie integracji Polski ze strukturami europejskimi.

 • 19 września 1989 r. Podpisanie w Warszawie umowy w sprawie handlu i współpracy gospodarczej między Polską a Wspólnotami Europejskimi.
 • 26 lutego 1990 r. Utworzenie placówki ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej przy Wspólnotach Europejskich w Brukseli.
 • 26 stycznia 1991 r. Rząd RP powołał Pełnomocnika ds. Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej.
 • 16 grudnia 1991 r. Rząd RP podpisał Układ Europejski - umowę o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi oraz państwami członkowskimi. Po ratyfikacji przez prezydenta układ ten wszedł w życie 1 lutego 1994 r.
 • 22 czerwca 1993 r. Na szczycie Unii Europejskiej w Kopenhadze określono ekonomiczne i polityczne kryteria przystąpienia krajów Europy Środkowowschodniej do Unii Europejskiej.
 • 8 kwietnia 1994 r. Polska złożyła oficjalny wniosek do Rady UE o członkostwo w Unii.
 • 10 grudnia 1994 r. Rada Europejska przyjęła w Essen postanowienia dotyczące strategii rozszerzenia Unii.
 • 3 maja 1995 r. Została opublikowana Biała Księga pt. „Przygotowanie krajów Europy Środkowowschodniej do integracji z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej". Celem Białej Księgi było wytyczenie kierunków prac dostosowawczych dla krajów kandydujących, w tym Polski.
 • 8 sierpnia 1996 r. Na mocy ustawy powołany został Komitet Integracji Europejskiej, który stał się głównym organem rządu w sprawach integracji z Unią. Przewodniczącym KIE został premier RP. W jego skład weszli ministrowie resortów najbardziej zaangażowanych w działania integracyjne.
 • 28 stycznia 1997 r. Rada Ministrów RP przyjęła i przekazała do Sejmu dokument pt. „Narodowa Strategia Integracji". W strategii tej przedstawione zostały korzyści, wyzwania i koszty członkostwa Polski w Unii.
 • 31 marca 1998 r. Rozpoczęcie negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej. W tym celu został powołany Zespół Negocjacyjny, z głównym negocjatorem na czele.
 • 3 kwietnia 1998-lipiec 1999 r. Rozpoczął się tzw. screening (ang.), czyli przegląd wszystkich dziedzin prawa wspólnotowego (ok. 80 tys. stron tekstu) pod kątem zgodności polskiego ustawodawstwa z unijnym.
 • 23 czerwca 1998 r. Rada Ministrów RP przyjęła dokument pt. „Narodowy program przygotowań do członkostwa w Unii Europejskiej", 1 września 1998 r. Polska jako pierwszy z krajów kandydujących do UE przekazała stanowiska negocjacyjne w siedmiu dziedzinach. 24 lipca 2001 r. Ukazał się rządowy raport o kosztach integracji europejskiej, w którym przedstawiono bilans zysków i strat (korzyści i kosztów) członkostwa Polski w UE.
 • 22 sierpnia 2001 r. Liderzy największych partii politycznych w Polsce podpisali „Pakt na rzecz integracji", zobowiązujący liczące się siły polityczne do współdziałania ponad podziałami, w celu wynegocjowania korzystnego traktatu akcesyjnego i uzyskania dla niego społecznego poparcia w referendum. 13 listopada 2001 r. W Strasburgu Komisja Europejska przedstawiła dokument „Strategia rozszerzenia Unii Europejskiej". Pojawił się w nim kalendarz rozszerzenia Unii z datą docelową dla Polski - 2004 r.
 • 30 stycznia 2002 r. Komisja Europejska przedstawiła w Brukseli propozycje rozdziału środków finansowych dla Polski i pozostałych krajów kandydujących w pierwszym etapie ich członkostwa w latach 2004-2006. 1 lutego 2002 r. Rząd RP powołał Pełnomocnika ds. Informacji Europejskiej. Jego zadaniem jest prowadzenie akcji informacyjnej w polskim społeczeństwie na temat członkostwa w Unii.
 • 31 grudnia 2002 r. Zakończenia negocjacji i ogłoszenie gotowości Polski do przystąpienia do Unii Europejskiej.
 • czerwiec 2003 r. Referendum narodowe w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
 • 1 maja 2004 r. Polska zostaje pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej.
 • czerwiec 2004 r. Wybory do Parlamentu Europejskiego.
1 maja 2004 r. to historyczny dzień dla Unii Europejskiej. W tym dniu Unia Europejska przyjęła do swego grona: Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Republikę Czeską, Słowację, Węgry i Słowenię - dawne kraje komunistyczne, jak również Cypr i Maltę. W tym roku przypada 5 rocznica tego historycznego wydarzenia, jak również 50 rocznica powołania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali przez Roberta Schumana. Polska już w 1989 roku nawiązała stosunki dyplomatyczne ze wspólnotami oraz podpisała umowę z EWG. Formalnie Unia Europejska powstała 1 listopada 1993 roku. Polska złożyła oficjalny wniosek o członkostwo w niej rok później 8 kwietnia w Atenach. Było to rozpoczęcie procesu integracji naszego kraju z jednoczącą się Europą. Negocjacje rozpoczęto po 3 latach. Przez ten czas nasz kraj musiał przejść wiele przemian politycznych i gospodarczych. Musiano zmienić wiele, aby przystosować nas do norm unijnych. Kalendarium integracji Polski z UE: Polska droga do Unii Europejskiej obejmuje okres 15 lat, poczynając od wyrażenia woli integracji, aż po ostateczne podpisanie traktatu akcesyjnego. Nasz kraj przeprowadza reformy polityczne, społeczne i gospodarcze na skalę niespotykaną dotąd w naszej historii. Wiele sukcesów zawdzięczamy wyłącznie sobie, ale są też dziedziny, w których potrzebną mobilizację, pomoc merytoryczną i finansową otrzymaliśmy z Unii Europejskiej i krajów członkowskich. Poniższe kalendarium przedstawia najważniejsze etapy w procesie integracji Polski ze strukturami europejskimi. 19 września 1989 r. Podpisanie w Warszawie umowy w sprawie handlu i współpracy gospodarczej między Polską a Wspólnotami Europejskimi. 26 lutego 1990 r. Utworzenie placówki ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej przy Wspólnotach Europejskich w Brukseli. 26 stycznia 1991 r. Rząd RP powołał Pełnomocnika ds. Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej. 16 grudnia 1991 r. Rząd RP podpisał Układ Europejski - umowę o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi oraz państwami członkowskimi. Po ratyfikacji przez prezydenta układ ten wszedł w życie 1 lutego 1994 r. 22 czerwca 1993 r. Na szczycie Unii Europejskiej w Kopenhadze określono ekonomiczne i polityczne kryteria przystąpienia krajów Europy Środkowowschodniej do Unii Europejskiej. 8 kwietnia 1994 r. Polska złożyła oficjalny wniosek do Rady UE o członkostwo w Unii. 10 grudnia 1994 r. Rada Europejska przyjęła w Essen postanowienia dotyczące strategii rozszerzenia Unii. 3 maja 1995 r. Została opublikowana Biała Księga pt. „Przygotowanie krajów Europy Środkowowschodniej do integracji z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej". Celem Białej Księgi było wytyczenie kierunków prac dostosowawczych dla krajów kandydujących, w tym Polski. 8 sierpnia 1996 r. Na mocy ustawy powołany został Komitet Integracji Europejskiej, który stał się głównym organem rządu w sprawach integracji z Unią. Przewodniczącym KIE został premier RP. W jego skład weszli ministrowie resortów najbardziej zaangażowanych w działania integracyjne. 28 stycznia 1997 r. Rada Ministrów RP przyjęła i przekazała do Sejmu dokument pt. „Narodowa Strategia Integracji". W strategii tej przedstawione zostały korzyści, wyzwania i koszty członkostwa Polski w Unii. 31 marca 1998 r. Rozpoczęcie negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej. W tym celu został powołany Zespół Negocjacyjny, z głównym negocjatorem na czele. 3 kwietnia 1998-lipiec 1999 r. Rozpoczął się tzw. screening (ang.), czyli przegląd wszystkich dziedzin prawa wspólnotowego (ok. 80 tys. stron tekstu) pod kątem zgodności polskiego ustawodawstwa z unijnym. 23 czerwca 1998 r. Rada Ministrów RP przyjęła dokument pt. „Narodowy program przygotowań do członkostwa w Unii Europejskiej", 1 września 1998 r. Polska jako pierwszy z krajów kandydujących do UE przekazała stanowiska negocjacyjne w siedmiu dziedzinach. 24 lipca 2001 r. Ukazał się rządowy raport o kosztach integracji europejskiej, w którym przedstawiono bilans zysków i strat (korzyści i kosztów) członkostwa Polski w UE. 22 sierpnia 2001 r. Liderzy największych partii politycznych w Polsce podpisali „Pakt na rzecz integracji", zobowiązujący liczące się siły polityczne do współdziałania ponad podziałami, w celu wynegocjowania korzystnego traktatu akcesyjnego i uzyskania dla niego społecznego poparcia w referendum. 13 listopada 2001 r. W Strasburgu Komisja Europejska przedstawiła dokument „Strategia rozszerzenia Unii Europejskiej". Pojawił się w nim kalendarz rozszerzenia Unii z datą docelową dla Polski - 2004 r. 30 stycznia 2002 r. Komisja Europejska przedstawiła w Brukseli propozycje rozdziału środków finansowych dla Polski i pozostałych krajów kandydujących w pierwszym etapie ich członkostwa w latach 2004-2006. 1 lutego 2002 r. Rząd RP powołał Pełnomocnika ds. Informacji Europejskiej. Jego zadaniem jest prowadzenie akcji informacyjnej w polskim społeczeństwie na temat członkostwa w Unii. 31 grudnia 2002 r. Zakończenia negocjacji i ogłoszenie gotowości Polski do przystąpienia do Unii Europejskiej. czerwiec 2003 r. Referendum narodowe w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 1 maja 2004 r. Polska zostaje pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. czerwiec 2004 r. Wybory do Parlamentu Europejskiego.