Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Pierwsza dopłata bezpośrednia

Pierwsza dopłata bezpośrednia

Pierwsza dopłata bezpośrednia

Małopolskie Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Tarnowie ogłasza nabór kandydatów do udziału w programie „Pierwsza Dopłata Bezpośrednia" Osoby te, po przejściu procedury kwalifikacyjnej, będą szkolone na doradców oraz odbędą płatne praktyki zawodowe w zakresie sporządzania wniosków o uzyskanie dopłat bezpośrednich z UE.

Małopolskie Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Tarnowie ogłasza nabór kandydatów do udziału w programie „Pierwsza Dopłata Bezpośrednia" Osoby te, po przejściu procedury kwalifikacyjnej, będą szkolone na doradców oraz odbędą płatne praktyki zawodowe w zakresie sporządzania wniosków o uzyskanie dopłat bezpośrednich z UE.

Kandydatami na doradców mogą zostać wyłącznie osoby zameldowane w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz w miastach do 20 tys. mieszkańców z terenu powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, bocheńskiego i nowotarskiego oraz spełniające jedno z poniższych kryteriów:
1. Bezrobotni w rozumieniu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
2. Osoby zagrożone utratą pracy z przyczyn zmian technologicznych, prywatyzacyjnych i ekonomicznych w zakładzie pracy.
3. Osoby, których jedynym źródłem utrzymania jest gospodarstwo rolne o powierzchni poniżej trzech hektarów przeliczeniowych.
4. Osoby w wieku 16-24 lata zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym z osobami wymienionymi w punktach 1, 2, 3.
5. Osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochód na jedną osobę wynosi poniżej jednej trzeciej przeciętnego wynagrodzenia.
W naborze preferowane będą osoby legitymujące się wykształceniem wyższym lub średnim.

Zgłoszenia przyjmowanie będą osobiście lub listownie wyłącznie na Kartach Zgłoszeniowych.
Zgłoszenia dla kandydatów z powiatu nowotarskiego: Sekretariat Urzędu Gminy w Nowym Targu (34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9) – do dnia 4 stycznia 2004 r. (we wtorki, środy i czwartki w godz. 8.00 – 15.00)
Zgłoszenia dla kandydatów z pozostałych powiatów: Małopolskie Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych (33-100 Tarnów, ul. Wałowa 1/2) w dniach 22 i 23 oraz 29 i 30 grudnia br. w godz. 9.00 – 17.00, a także 24 grudnia br. w godz. 9.00 – 12.00 . Zgłoszenia listowne przyjmowane będą do dnia 31 grudnia br.
Karty zgłoszeniowe są dostępne tutaj, w Powiatowych Urzędach Pracy oraz w siedzibie MFWIL i w UG Nowy Targ.
Informacje: tel. (014) 628 36 83

źródło: PDP

Małopolskie Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Tarnowie ogłasza nabór kandydatów do udziału w programie „Pierwsza Dopłata Bezpośrednia" Osoby te, po przejściu procedury kwalifikacyjnej, będą szkolone na doradców oraz odbędą płatne praktyki zawodowe w zakresie sporządzania wniosków o uzyskanie dopłat bezpośrednich z UE. Małopolskie Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Tarnowie ogłasza nabór kandydatów do udziału w programie „Pierwsza Dopłata Bezpośrednia" Osoby te, po przejściu procedury kwalifikacyjnej, będą szkolone na doradców oraz odbędą płatne praktyki zawodowe w zakresie sporządzania wniosków o uzyskanie dopłat bezpośrednich z UE. Kandydatami na doradców mogą zostać wyłącznie osoby zameldowane w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz w miastach do 20 tys. mieszkańców z terenu powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, bocheńskiego i nowotarskiego oraz spełniające jedno z poniższych kryteriów:1. Bezrobotni w rozumieniu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.2. Osoby zagrożone utratą pracy z przyczyn zmian technologicznych, prywatyzacyjnych i ekonomicznych w zakładzie pracy.3. Osoby, których jedynym źródłem utrzymania jest gospodarstwo rolne o powierzchni poniżej trzech hektarów przeliczeniowych.4. Osoby w wieku 16-24 lata zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym z osobami wymienionymi w punktach 1, 2, 3.5. Osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochód na jedną osobę wynosi poniżej jednej trzeciej przeciętnego wynagrodzenia.W naborze preferowane będą osoby legitymujące się wykształceniem wyższym lub średnim. Zgłoszenia przyjmowanie będą osobiście lub listownie wyłącznie na Kartach Zgłoszeniowych.Zgłoszenia dla kandydatów z powiatu nowotarskiego: Sekretariat Urzędu Gminy w Nowym Targu (34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9) – do dnia 4 stycznia 2004 r. (we wtorki, środy i czwartki w godz. 8.00 – 15.00)Zgłoszenia dla kandydatów z pozostałych powiatów: Małopolskie Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych (33-100 Tarnów, ul. Wałowa 1/2) w dniach 22 i 23 oraz 29 i 30 grudnia br. w godz. 9.00 – 17.00, a także 24 grudnia br. w godz. 9.00 – 12.00 . Zgłoszenia listowne przyjmowane będą do dnia 31 grudnia br.Karty zgłoszeniowe są dostępne tutaj, w Powiatowych Urzędach Pracy oraz w siedzibie MFWIL i w UG Nowy Targ.Informacje: tel. (014) 628 36 83 źródło: PDP