Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Pierwsze uzgodnienia w sprawie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej

Pierwsze uzgodnienia w sprawie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej

Pierwsze uzgodnienia w sprawie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej

W dniu 28 czerwca br. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych (KOPI) w sprawie przebiegu obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. W posiedzeniu KOPI ze strony powiatu dąbrowskiego uczestniczyli Wiesław Krajewski – Starosta Dąbrowski oraz Poseł na Sejm RP – Robert Pantera. Samorząd Gminy reprezentował Burmistrz Stanisław Początek.

Przedstawiona przez zespół projektowy koncepcja obwodnicy spotkała się z wieloma zastrzeżeniami zarówno GDDKiA jak i ze strony samorządu powiatowego. Podstawowe zastrzeżenia ze strony GDDKiA – inwestora budowy drogi, przedstawił Z-ca Dyrektora GDDKiA Jacek Bojarowicz, który wskazał, że obwodnica ma być drogą tranzytową, a obecnie przedstawiona koncepcja wprowadza ograniczenia prędkości na wjeździe od strony północnej (zjazd z drogi krajowej w miejscowości Gruszów Mały), nie zapewnia odpowiedniej nośności oraz zaprojektowano zbyt wiele jednopoziomowych skrzyżowań, które w konsekwencji spowalniają ruch.

Dyrektor GDDKiA zaproponował przedstawienie na kolejne posiedzenie koncepcji obwodnicy, trzema wielopoziomowymi skrzyżowaniami: przy wjeździe od strony północnej, skrzyżowania z drogą wojewódzką na ul. Żabieńskiej oraz przy wyjeździe od strony południowej.

Wiesław Krajewski i Robert Pantera ponadto podnieśli kwestię, że obwodnica powinna być tak zaprojektowana, aby osiedle przy ul. Legionistów i Hallera nie było odcięte od Miasta, a trasa obwodnicy powinna uwzględniać perspektywiczne plany rozwoju Powiatu Dąbrowskiego związane z budową mostu w miejscowości Borusowa i utworzeniem połączenia drogowego pomiędzy mostem a obwodnicą. Do wyżej wymienionych sugestii pozytywnie ustosunkował się Pan Jacek Bojarowicz twierdząc, iż istnieje możliwość wydłużenia trasy, a co za tym idzie zwiększenia nakładów tak by droga spełniała współczesne parametry dla obwodnic i jej przebieg niósł jak najmniej niepokojów społecznych

Po posiedzeniu Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski i Poseł Robert Pantera spotkali się z Panem Jackiem Bojarowiczem celem konsultacji w sprawie planów rozwoju sieci drogowej na terenie Powiatu Dąbrowskiego i przedstawili najpilniejsze potrzeby związane z remontem drogi krajowej nr 73 na odcinku Tarnów-Szczucin.

W dniu 28 czerwca br. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych (KOPI) w sprawie przebiegu obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. W posiedzeniu KOPI ze strony powiatu dąbrowskiego uczestniczyli Wiesław Krajewski – Starosta Dąbrowski oraz Poseł na Sejm RP – Robert Pantera. Samorząd Gminy reprezentował Burmistrz Stanisław Początek. Przedstawiona przez zespół projektowy koncepcja obwodnicy spotkała się z wieloma zastrzeżeniami zarówno GDDKiA jak i ze strony samorządu powiatowego. Podstawowe zastrzeżenia ze strony GDDKiA – inwestora budowy drogi, przedstawił Z-ca Dyrektora GDDKiA Jacek Bojarowicz, który wskazał, że obwodnica ma być drogą tranzytową, a obecnie przedstawiona koncepcja wprowadza ograniczenia prędkości na wjeździe od strony północnej (zjazd z drogi krajowej w miejscowości Gruszów Mały), nie zapewnia odpowiedniej nośności oraz zaprojektowano zbyt wiele jednopoziomowych skrzyżowań, które w konsekwencji spowalniają ruch. Dyrektor GDDKiA zaproponował przedstawienie na kolejne posiedzenie koncepcji obwodnicy, trzema wielopoziomowymi skrzyżowaniami: przy wjeździe od strony północnej, skrzyżowania z drogą wojewódzką na ul. Żabieńskiej oraz przy wyjeździe od strony południowej. Wiesław Krajewski i Robert Pantera ponadto podnieśli kwestię, że obwodnica powinna być tak zaprojektowana, aby osiedle przy ul. Legionistów i Hallera nie było odcięte od Miasta, a trasa obwodnicy powinna uwzględniać perspektywiczne plany rozwoju Powiatu Dąbrowskiego związane z budową mostu w miejscowości Borusowa i utworzeniem połączenia drogowego pomiędzy mostem a obwodnicą. Do wyżej wymienionych sugestii pozytywnie ustosunkował się Pan Jacek Bojarowicz twierdząc, iż istnieje możliwość wydłużenia trasy, a co za tym idzie zwiększenia nakładów tak by droga spełniała współczesne parametry dla obwodnic i jej przebieg niósł jak najmniej niepokojów społecznych Po posiedzeniu Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski i Poseł Robert Pantera spotkali się z Panem Jackiem Bojarowiczem celem konsultacji w sprawie planów rozwoju sieci drogowej na terenie Powiatu Dąbrowskiego i przedstawili najpilniejsze potrzeby związane z remontem drogi krajowej nr 73 na odcinku Tarnów-Szczucin.