Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Pierwsze w Powiecie boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią

Pierwsze w Powiecie boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią

Pierwsze w Powiecie boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią

W sobotę 12 kwietnia br. przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się uroczystość otwarcia pierwszego w Powiecie Dąbrowskim boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną i siatkową oraz badmingtona.

Inwestycja wykonana została przez samorząd powiatowy a środki na ten cel pochodziły z budżetu powiatu 383.000 zł i dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki 200.000 zł. Wykonawcą inwestycji była firma „WIBROBET" Zdzisław Janiszewski z Dąbrowy Tarnowskiej.

Uroczystość otwarcia boiska rozpoczęła się od przecięcia wstęgi przez Starostę Powiatu Dąbrowskiego Pana Wiesława Krajewskiego, Przewodniczącego Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Pana Lesława Wieczorka, Małopolskiego Wicekuratora Oświaty Pana Andrzeja Markiewicza, Starszego Wizytatora Małopolskiego Kuratorium Oświaty Pana Andrzeja Szlantę, Dyrektora ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej Panią Martę Chrabąszcz, Przewodniczącego Rady Rodziców Pana Mariana Wojtyto, wykonawcę inwestycji Pana Zdzisława Janiszewskiego, przedstawiciela uczniów Dariusza Skrzyniarza i Księdza Proboszcza Józefa Porembę, który poświęcił również nowy obiekt.

Wśród zaproszonych gości w uroczystości uczestniczyli: Posłowie Na Sejm RP Pan Edward Czesak i Pan Jacek Pilch, Małopolski Wicekurator Oświaty Pan Andrzej Markiewicz, Starszy Wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty Pan Andrzej Szlanta, Starosta Dąbrowski Pan Wiesław Krajewski, Wicestarosta Pan Tadeusz Kwiatkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Robert Kądzielawa, Radni Rady Powiatu: Pan Lesław Wieczorek, Pan Krzysztof Bryk, Sekretarz Powiatu Pan Kazimierz Wójcik, Skarbnik Powiatu Pan Krzysztof Michalak, Wójtowie Gmin: Pan Witold Morawiec, Pan Jan Sipior, Pan Kazimierz Olearczyk, Wiceburmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Pan Marek Minorczyk, Dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych powiatu, nauczyciele w-f ze szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów, rodzice wraz z Przewodniczącym Rady Rodziców Panem Marianem Wojtyto, Przewodniczący Rad Gmin, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Listy gratulacyjne na tą okoliczność przesłali: Posłowie Na Sejm RP Pan Aleksander Grad i Pan Józef Rojek.

Po uroczystym przecięciu wstęgi, okolicznościowe przemówienie wraz z powitaniem gości wygłosiła Pani Marta Chrabąszcz Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Następnie głos zabrał Starosta Dąbrowski Pan Wiesław Krajewski, dziękując wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania boiska. Pan Starosta zaznaczył w swym przemówieniu, że jest to pierwsze boisko w ramach powiatowego programu rozwoju bazy sportowej. Głos zabrał także Małopolski Wicekurator Oświaty Pan Andrzej Markiewicz, który z tej okazji wręczył na ręce Pani Dyrektor „Kronikę Sportu", Poseł Na Sejm RP Jacek Pilch oraz Przewodniczący Rady Rodziców Pan Marian Wojtyto.

Młodzież ZSP Nr 1 przygotowała z tej okazji ciekawe przedstawienie. Owacyjnie został przyjęty koncert artystyczny w wykonaniu młodzieży ze szkoły, który swym dowcipem dorównywał profesjonalnym kabaretom. Część artystyczna została przygotowana przy pomocy nauczycieli ZSP nr 1: Pani Anny Janczak, Pani Bożeny Białas, Pani Anny Zarzyckiej i Pani Marii Ząbek. Na nowym obiekcie odbył się pokaz cheerleaders przygotowany przez Panią Małgorzatę Owsiany. Po południu zostały rozegrane pierwsze mecze. Młodzież ZSP Nr 1 przygotowana przez Pana Łukasza Świętochowskiego i młodzież ZSP Nr 2 rozegrali mecz siatkówki, który wygrali goście. W przerwie pomiędzy meczami przeprowadzono konkurs dla gości w strzelaniu rzutów karnych który prowadził Pan Janusz Lech. Następnie został rozegrany mecz piłki nożnej: drużyna powiatu – drużyna ZSP nr 1. Mecz zakończył się zwycięstwem drużyny ZSP nr 1. Na zakończenie odbył się mecz piłki nożnej sponsorów tej uroczystości, który zakończył się remisem.

W sobotę 12 kwietnia br. przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się uroczystość otwarcia pierwszego w Powiecie Dąbrowskim boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną i siatkową oraz badmingtona. Inwestycja wykonana została przez samorząd powiatowy a środki na ten cel pochodziły z budżetu powiatu 383.000 zł i dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki 200.000 zł. Wykonawcą inwestycji była firma „WIBROBET" Zdzisław Janiszewski z Dąbrowy Tarnowskiej. Uroczystość otwarcia boiska rozpoczęła się od przecięcia wstęgi przez Starostę Powiatu Dąbrowskiego Pana Wiesława Krajewskiego, Przewodniczącego Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Pana Lesława Wieczorka, Małopolskiego Wicekuratora Oświaty Pana Andrzeja Markiewicza, Starszego Wizytatora Małopolskiego Kuratorium Oświaty Pana Andrzeja Szlantę, Dyrektora ZSP Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej Panią Martę Chrabąszcz, Przewodniczącego Rady Rodziców Pana Mariana Wojtyto, wykonawcę inwestycji Pana Zdzisława Janiszewskiego, przedstawiciela uczniów Dariusza Skrzyniarza i Księdza Proboszcza Józefa Porembę, który poświęcił również nowy obiekt. Wśród zaproszonych gości w uroczystości uczestniczyli: Posłowie Na Sejm RP Pan Edward Czesak i Pan Jacek Pilch, Małopolski Wicekurator Oświaty Pan Andrzej Markiewicz, Starszy Wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty Pan Andrzej Szlanta, Starosta Dąbrowski Pan Wiesław Krajewski, Wicestarosta Pan Tadeusz Kwiatkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Robert Kądzielawa, Radni Rady Powiatu: Pan Lesław Wieczorek, Pan Krzysztof Bryk, Sekretarz Powiatu Pan Kazimierz Wójcik, Skarbnik Powiatu Pan Krzysztof Michalak, Wójtowie Gmin: Pan Witold Morawiec, Pan Jan Sipior, Pan Kazimierz Olearczyk, Wiceburmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Pan Marek Minorczyk, Dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych powiatu, nauczyciele w-f ze szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów, rodzice wraz z Przewodniczącym Rady Rodziców Panem Marianem Wojtyto, Przewodniczący Rad Gmin, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Listy gratulacyjne na tą okoliczność przesłali: Posłowie Na Sejm RP Pan Aleksander Grad i Pan Józef Rojek. Po uroczystym przecięciu wstęgi, okolicznościowe przemówienie wraz z powitaniem gości wygłosiła Pani Marta Chrabąszcz Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Następnie głos zabrał Starosta Dąbrowski Pan Wiesław Krajewski, dziękując wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania boiska. Pan Starosta zaznaczył w swym przemówieniu, że jest to pierwsze boisko w ramach powiatowego programu rozwoju bazy sportowej. Głos zabrał także Małopolski Wicekurator Oświaty Pan Andrzej Markiewicz, który z tej okazji wręczył na ręce Pani Dyrektor „Kronikę Sportu", Poseł Na Sejm RP Jacek Pilch oraz Przewodniczący Rady Rodziców Pan Marian Wojtyto. Młodzież ZSP Nr 1 przygotowała z tej okazji ciekawe przedstawienie. Owacyjnie został przyjęty koncert artystyczny w wykonaniu młodzieży ze szkoły, który swym dowcipem dorównywał profesjonalnym kabaretom. Część artystyczna została przygotowana przy pomocy nauczycieli ZSP nr 1: Pani Anny Janczak, Pani Bożeny Białas, Pani Anny Zarzyckiej i Pani Marii Ząbek. Na nowym obiekcie odbył się pokaz cheerleaders przygotowany przez Panią Małgorzatę Owsiany. Po południu zostały rozegrane pierwsze mecze. Młodzież ZSP Nr 1 przygotowana przez Pana Łukasza Świętochowskiego i młodzież ZSP Nr 2 rozegrali mecz siatkówki, który wygrali goście. W przerwie pomiędzy meczami przeprowadzono konkurs dla gości w strzelaniu rzutów karnych który prowadził Pan Janusz Lech. Następnie został rozegrany mecz piłki nożnej: drużyna powiatu – drużyna ZSP nr 1. Mecz zakończył się zwycięstwem drużyny ZSP nr 1. Na zakończenie odbył się mecz piłki nożnej sponsorów tej uroczystości, który zakończył się remisem.