Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Pierwszy „Breński Wieczór z Chlebem i Smalcem”

Pierwszy „Breński Wieczór z Chlebem i Smalcem”

Pierwszy „Breński Wieczór z Chlebem i Smalcem”

W dniu 4 marca 2010 roku w Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyło się spotkanie z dyrektorem Biura Stanu Illinois na Europę Środkową i Wschodnią - Maciejem Cybulskim. Na zaproszenie Starosty Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego i Dyrektora Centrum Polonii Marka Ciesielczyka, przybyli licznie zgromadzeni goście reprezentujący różne środowiska i dziedziny życia społeczno-gospodarczego.

Na spotkanie przybyli również: Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa, Starosta Brzeski Ryszard Ożóg, Z-ca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Marek Minorczyk oraz przedstawiciele samorządów gminnych, dyrektorzy placówek oświatowych, przedsiębiorcy i mieszkańcy powiatu dąbrowskiego.

Dyrektor Maciej Cybulski zapoznał wszystkich z historią utworzenia Biura Stanu Illinois oraz wymienił jego placówki otwarte na całym świecie. M in. w: Honkongu, Tokio, Brukseli, Jerozolimie, Johanesburgu i w Warszawie.
Następnie zaprezentował Chicago ze względu na bliskie powiązania z tym miastem, mieszkańców naszego regionu, jako Światowe Centrum Biznesu, w którym mają swoją siedzibę światowi liderzy biznesowi, np. Boeing.
Ponadto, zebrani mogli się dowiedzieć, że 1000 firm zagranicznych ma swoją siedzibę w Chicago a w całym stanie Illinois 1600.
O sile gospodarczej i inwestycyjnej stanu Illinois świadczy fakt, że w 2006 roku export z tego stanu do 209 krajów wyniósł 42 miliardy dolarów.

Dyrektor Cybulski dokonał porównania systemu prawno – handlowego w Polsce i USA i przedstawił ogólne zasady rejestracji firm i obowiązujących stawek podatkowych w Stanie Illinois. W swoim wystąpieniu wskazał szanse powodzenia firm polskich na rynku amerykańskim poprzez organizowanie targów i wystaw branżowych dla najlepszych polskich produktów i usług.
Dyrekcja Biura Stanu ma nadzieję, że nowy projekt „The best of Poland" wpłynie na promocję najlepszych rodzimych towarów i usług a przez to zwiększy export polskich towarów nie tylko do USA.

W dniu 4 marca 2010 roku w Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyło się spotkanie z dyrektorem Biura Stanu Illinois na Europę Środkową i Wschodnią - Maciejem Cybulskim. Na zaproszenie Starosty Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego i Dyrektora Centrum Polonii Marka Ciesielczyka, przybyli licznie zgromadzeni goście reprezentujący różne środowiska i dziedziny życia społeczno-gospodarczego. Na spotkanie przybyli również: Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa, Starosta Brzeski Ryszard Ożóg, Z-ca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Marek Minorczyk oraz przedstawiciele samorządów gminnych, dyrektorzy placówek oświatowych, przedsiębiorcy i mieszkańcy powiatu dąbrowskiego. Dyrektor Maciej Cybulski zapoznał wszystkich z historią utworzenia Biura Stanu Illinois oraz wymienił jego placówki otwarte na całym świecie. M in. w: Honkongu, Tokio, Brukseli, Jerozolimie, Johanesburgu i w Warszawie.Następnie zaprezentował Chicago ze względu na bliskie powiązania z tym miastem, mieszkańców naszego regionu, jako Światowe Centrum Biznesu, w którym mają swoją siedzibę światowi liderzy biznesowi, np. Boeing.Ponadto, zebrani mogli się dowiedzieć, że 1000 firm zagranicznych ma swoją siedzibę w Chicago a w całym stanie Illinois 1600.O sile gospodarczej i inwestycyjnej stanu Illinois świadczy fakt, że w 2006 roku export z tego stanu do 209 krajów wyniósł 42 miliardy dolarów. Dyrektor Cybulski dokonał porównania systemu prawno – handlowego w Polsce i USA i przedstawił ogólne zasady rejestracji firm i obowiązujących stawek podatkowych w Stanie Illinois. W swoim wystąpieniu wskazał szanse powodzenia firm polskich na rynku amerykańskim poprzez organizowanie targów i wystaw branżowych dla najlepszych polskich produktów i usług.Dyrekcja Biura Stanu ma nadzieję, że nowy projekt „The best of Poland" wpłynie na promocję najlepszych rodzimych towarów i usług a przez to zwiększy export polskich towarów nie tylko do USA.