Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego

Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego

Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego

Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego wspólnie z innymi partnerami przystąpiło do projektu pilotażowego „ Centrum Wsparcia Doradczego” realizowanego przez Związek Miast Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Rozwoju.

Projekt ma na celu wypracowanie docelowego modelu Centrum Wsparcia Doradczego, czyli modelu świadczenia doradztwa partnerstwom samorządów lokalnych. Zaplanowany na najbliższe dwa lata projekt, skierowany jest do 38 partnerstw jednostek samorządu terytorialnego z niemal wszystkich regionów Polski.
Każdemu partnerstwu przyporządkowani zostali Doradcy Partnerstwa udzielający bezpośredniego, merytorycznego doradztwa strategicznego, moderujący i animujący proces współpracy oraz nadzorujący i koordynujący całość doradztwa dla partnerstwa. Funkcję tę pełnią osoby mające doświadczenie w doradztwie strategicznym dla samorządów lokalnych oraz odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie komunikacji, animacji i budowania relacji.
Działania te zakończą się opracowaniem diagnozy społeczno – gospodarczej, strategii terytorialnej oraz pakietu projektów kluczowych dla rozwoju obszaru partnerstwa. Uczestniczące w pilotażu samorządy otrzymają wsparcie doradcze w formie analiz, opinii i konsultacji dla projektów zidentyfikowanych przez partnerstwa jako kluczowe dla rozwoju ich obszaru.

W ramach realizowanego projektu, 8 grudnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, na którym omawiano sprawy dotyczące priorytetowych i ważnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego działań lokalnych samorządów.

Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego wspólnie z innymi partnerami przystąpiło do projektu pilotażowego „ Centrum Wsparcia Doradczego” realizowanego przez Związek Miast Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Rozwoju. Projekt ma na celu wypracowanie docelowego modelu Centrum Wsparcia Doradczego, czyli modelu świadczenia doradztwa partnerstwom samorządów lokalnych. Zaplanowany na najbliższe dwa lata projekt, skierowany jest do 38 partnerstw jednostek samorządu terytorialnego z niemal wszystkich regionów Polski.Każdemu partnerstwu przyporządkowani zostali Doradcy Partnerstwa udzielający bezpośredniego, merytorycznego doradztwa strategicznego, moderujący i animujący proces współpracy oraz nadzorujący i koordynujący całość doradztwa dla partnerstwa. Funkcję tę pełnią osoby mające doświadczenie w doradztwie strategicznym dla samorządów lokalnych oraz odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie komunikacji, animacji i budowania relacji.Działania te zakończą się opracowaniem diagnozy społeczno – gospodarczej, strategii terytorialnej oraz pakietu projektów kluczowych dla rozwoju obszaru partnerstwa. Uczestniczące w pilotażu samorządy otrzymają wsparcie doradcze w formie analiz, opinii i konsultacji dla projektów zidentyfikowanych przez partnerstwa jako kluczowe dla rozwoju ich obszaru. W ramach realizowanego projektu, 8 grudnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, na którym omawiano sprawy dotyczące priorytetowych i ważnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego działań lokalnych samorządów.
tel. 14 642 24 31
kontakt
Projekt i wykonanie: i-t.pl
Dostępność cyfrowa
i zgodność ze standardem WCAG