Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Platforma współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Platforma współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Platforma współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W dniu 18 marca 2019 oku. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu dąbrowskiego oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, a mianowicie Witold Łopata Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego i Piotr Motyka - Kierownik Rewiru Dzielnicowych.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej Agnieszka Anioł-Głuszek w trakcie swojego wystąpienia podkreśliła, jak ważną rolę odrywa współpraca służb zaangażowanych w pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie tj. pomocy społecznej, służby zdrowia, policji i sądownictwa oraz że skuteczność działań powyższych jednostek warunkowana jest nie tylko przepisami prawa, ale przede wszystkim zależy od ludzi, którzy pomagają i ich zaangażowania w pomoc drugiemu człowiekowi. Współdziałanie służb pozwala spojrzeć na sytuację rodziny z wielu płaszczyzn, co ma istotne znaczenie przy podejmowaniu działań interwencyjnych i pomocowych.

Cykliczne spotkania interdyscyplinarne są doskonałą okazją do aktualizacji ustaleń dotyczących postępowania poszczególnych służb w ramach interwencji kryzysowej na terenie powiatu dąbrowskiego, jak również stanowią źródło wymiany doświadczeń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pragniemy przypomnieć, iż na terenie naszego powiatu funkcjonuje PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w Dąbrowie Tarnowskiej.

Punkt Interwencji Kryzysowej udziela bezpłatnej pomocy psychologicznej, prawnej oraz z zakresu pracy socjalnej – osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej. Celem działalności PIK-u jest zapobieżenie powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji osób lub rodzin będących w kryzysie, a ostatecznie przywrócenie osobie/rodzinie możliwości samodzielnego zmagania się i przezwyciężenia sytuacji trudnej.

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. (14) 641-02-05 – czynny w godzinach udzielania porad
(14) 642-44-15 - czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30.

PCPR/mags

W dniu 18 marca 2019 oku. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu dąbrowskiego oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, a mianowicie Witold Łopata Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego i Piotr Motyka - Kierownik Rewiru Dzielnicowych. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej Agnieszka Anioł-Głuszek w trakcie swojego wystąpienia podkreśliła, jak ważną rolę odrywa współpraca służb zaangażowanych w pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie tj. pomocy społecznej, służby zdrowia, policji i sądownictwa oraz że skuteczność działań powyższych jednostek warunkowana jest nie tylko przepisami prawa, ale przede wszystkim zależy od ludzi, którzy pomagają i ich zaangażowania w pomoc drugiemu człowiekowi. Współdziałanie służb pozwala spojrzeć na sytuację rodziny z wielu płaszczyzn, co ma istotne znaczenie przy podejmowaniu działań interwencyjnych i pomocowych. Cykliczne spotkania interdyscyplinarne są doskonałą okazją do aktualizacji ustaleń dotyczących postępowania poszczególnych służb w ramach interwencji kryzysowej na terenie powiatu dąbrowskiego, jak również stanowią źródło wymiany doświadczeń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pragniemy przypomnieć, iż na terenie naszego powiatu funkcjonuje PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w Dąbrowie Tarnowskiej. Punkt Interwencji Kryzysowej udziela bezpłatnej pomocy psychologicznej, prawnej oraz z zakresu pracy socjalnej – osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej. Celem działalności PIK-u jest zapobieżenie powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji osób lub rodzin będących w kryzysie, a ostatecznie przywrócenie osobie/rodzinie możliwości samodzielnego zmagania się i przezwyciężenia sytuacji trudnej. PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (14) 641-02-05 – czynny w godzinach udzielania porad(14) 642-44-15 - czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30. PCPR/mags