Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej

Pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej

Pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej

22 lutego 2019 roku podczas uroczystej zbiórki zorganizowanej na sali odpraw dąbrowskiej komendy dotychczasowy Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosław Strach przeszedł do dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Jednocześnie w tym samym dniu nadkom. Mirosławowi Strachowi powierzono obowiązki na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce.

W tym uroczystym spotkaniu uczestniczył Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, który  imieniu samorządu powiatowego, podziękował nadkom. Mirosławowi Strachowi  za codzienną, rzetelną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego i współpracę z naszym samorządem.

Składamy słowa uznania za zaangażowanie w wypełnianiu powierzonych obowiązków, realizację zadań w obszarze ochrony porządku publicznego, a także liczne przedsięwzięcia na rzecz lokalnej społeczności.  Bez wątpienia swoimi dokonaniami i wzorową pracą pozostawił Pan w naszej „Małej Ojczyźnie” cząstkę siebie. Poprzez aktywne działania sprawiał Pan, że Policja była postrzegana jako instytucja przyjazna dla ludzi i otwarta na potrzeby społeczeństwa – zwrócił się do komendanta starosta.

Celebrę w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej rozpoczęło złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości kom. Witolda Łopatę I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robertowi Strzeleckiemu. Lektor powitał zaproszonych gości, wśród których byli obecni: I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej kom. Jarosław Kmieć, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, włodarze miast i gmin, przedstawiciele prokuratury, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego nadkom. Grzegorz Gubała, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej bryg. Krzysztof Kolarczyk, kadra kierownicza oraz policjanci i pracownicy tutejszej komendy.

Ekspert Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Anna Karbowniczek odczytała rozkaz personalny związany ze zdaniem obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej przez nadkom. Mirosława Stracha.

Po uroczystym pożegnaniu się ze sztandarem jednostki, nadkom. Mirosław Strach zwrócił się do zebranych gości, dziękował wszystkim za współpracę, w głównej mierze kadrze policyjnej oraz pracownikom tutejszej jednostki Policji. Szczególne podziękowania złożył nadkom. Grzegorzowi Gubale Przewodniczącemu Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego za okazane wsparcie. Podczas uroczystości nadkom. Mirosław Strach został odznaczony Krzyżem Niepodległości z Gwiazdą klasy I nadanym Decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZP.

Wyrazy uznania i podziękowania dla nadkom. Mirosława Stracha oraz wszystkich zebranych na uroczystości przekazał także insp. Robert Strzelecki I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Uroczystość zakończyło wyprowadzenie sztandaru i złożenie końcowego meldunku.

KPP w Dąbrowie Tarnowskiej/mags

22 lutego 2019 roku podczas uroczystej zbiórki zorganizowanej na sali odpraw dąbrowskiej komendy dotychczasowy Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosław Strach przeszedł do dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Jednocześnie w tym samym dniu nadkom. Mirosławowi Strachowi powierzono obowiązki na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce. W tym uroczystym spotkaniu uczestniczył Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, który  imieniu samorządu powiatowego, podziękował nadkom. Mirosławowi Strachowi  za codzienną, rzetelną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego i współpracę z naszym samorządem. Składamy słowa uznania za zaangażowanie w wypełnianiu powierzonych obowiązków, realizację zadań w obszarze ochrony porządku publicznego, a także liczne przedsięwzięcia na rzecz lokalnej społeczności.  Bez wątpienia swoimi dokonaniami i wzorową pracą pozostawił Pan w naszej „Małej Ojczyźnie” cząstkę siebie. Poprzez aktywne działania sprawiał Pan, że Policja była postrzegana jako instytucja przyjazna dla ludzi i otwarta na potrzeby społeczeństwa – zwrócił się do komendanta starosta. Celebrę w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej rozpoczęło złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości kom. Witolda Łopatę I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robertowi Strzeleckiemu. Lektor powitał zaproszonych gości, wśród których byli obecni: I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej kom. Jarosław Kmieć, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, włodarze miast i gmin, przedstawiciele prokuratury, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego nadkom. Grzegorz Gubała, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej bryg. Krzysztof Kolarczyk, kadra kierownicza oraz policjanci i pracownicy tutejszej komendy. Ekspert Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Anna Karbowniczek odczytała rozkaz personalny związany ze zdaniem obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej przez nadkom. Mirosława Stracha. Po uroczystym pożegnaniu się ze sztandarem jednostki, nadkom. Mirosław Strach zwrócił się do zebranych gości, dziękował wszystkim za współpracę, w głównej mierze kadrze policyjnej oraz pracownikom tutejszej jednostki Policji. Szczególne podziękowania złożył nadkom. Grzegorzowi Gubale Przewodniczącemu Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego za okazane wsparcie. Podczas uroczystości nadkom. Mirosław Strach został odznaczony Krzyżem Niepodległości z Gwiazdą klasy I nadanym Decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZP. Wyrazy uznania i podziękowania dla nadkom. Mirosława Stracha oraz wszystkich zebranych na uroczystości przekazał także insp. Robert Strzelecki I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Uroczystość zakończyło wyprowadzenie sztandaru i złożenie końcowego meldunku. KPP w Dąbrowie Tarnowskiej/mags