Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Podpisanie umów na dofinansowanie jednostek OSP

Podpisanie umów na dofinansowanie jednostek OSP

Podpisanie umów na dofinansowanie jednostek OSP

5 lipca 2022 roku w budynku strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się oficjalne podpisanie umów o udzielenie dotacji dla jednostek OSP z terenu powiatu dąbrowskiego.

Umowy z ramienia samorządu powiatowego podpisali Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek i Wicestarosta Krzysztof Bryk, a w imieniu OSP – prezesi oraz skarbnicy, w obecności członków Zarządu Powiatu Dąbrowskiego Kamila Kwiatkowskiego i Andrzeja Gizy oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej Marka Batora i Zastępcy Komendanta Powiatowego Krzysztofa Romańskiego.

Dotacja przekazana z budżetu Powiatu Dąbrowskiego dla jednostek OSP może być przeznaczona na dofinansowanie do zakupu: umundurowania specjalnego (bojowego) oraz środków ochrony osobistej strażaków ochotników; środków łączności; sprzętu, aparatury, urządzeń oraz innego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych; samochodów ratowniczo-gaśniczych, remontu pomieszczeń w celu zapewnienia warunków do właściwego przechowywania sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego oraz pojazdów.

Powiatową dotację otrzymały:

- Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezówce,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Gręboszowie,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Małcu,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Maniowie,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Nieczajnej Górnej,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Oleśnie,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Radgoszczy,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Smęgorzowie,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Smykowie,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Szczucinie,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrniu,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Żelazówce.


Od 2020 roku jest to już trzecia edycja dofinansowania z budżetu Powiatu Dąbrowskiego jednostek OSP na łączną kwotę 275 tyś. złotych.

 

5 lipca 2022 roku w budynku strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się oficjalne podpisanie umów o udzielenie dotacji dla jednostek OSP z terenu powiatu dąbrowskiego. Umowy z ramienia samorządu powiatowego podpisali Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek i Wicestarosta Krzysztof Bryk, a w imieniu OSP – prezesi oraz skarbnicy, w obecności członków Zarządu Powiatu Dąbrowskiego Kamila Kwiatkowskiego i Andrzeja Gizy oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej Marka Batora i Zastępcy Komendanta Powiatowego Krzysztofa Romańskiego. Dotacja przekazana z budżetu Powiatu Dąbrowskiego dla jednostek OSP może być przeznaczona na dofinansowanie do zakupu: umundurowania specjalnego (bojowego) oraz środków ochrony osobistej strażaków ochotników; środków łączności; sprzętu, aparatury, urządzeń oraz innego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych; samochodów ratowniczo-gaśniczych, remontu pomieszczeń w celu zapewnienia warunków do właściwego przechowywania sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego oraz pojazdów. Powiatową dotację otrzymały: - Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezówce,- Ochotnicza Straż Pożarna w Gręboszowie,- Ochotnicza Straż Pożarna w Małcu,- Ochotnicza Straż Pożarna w Maniowie,- Ochotnicza Straż Pożarna w Nieczajnej Górnej,- Ochotnicza Straż Pożarna w Oleśnie,- Ochotnicza Straż Pożarna w Radgoszczy,- Ochotnicza Straż Pożarna w Smęgorzowie,- Ochotnicza Straż Pożarna w Smykowie, - Ochotnicza Straż Pożarna w Szczucinie, - Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrniu, - Ochotnicza Straż Pożarna w Żelazówce. Od 2020 roku jest to już trzecia edycja dofinansowania z budżetu Powiatu Dąbrowskiego jednostek OSP na łączną kwotę 275 tyś. złotych.