Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Dąbrowa Tarnowska – Radgoszcz

Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Dąbrowa Tarnowska – Radgoszcz

Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Dąbrowa Tarnowska – Radgoszcz

W piątek 14 maja br. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, Marszałek Małopolski Marek Nawara i Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski oraz Wicestarosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski podpisali umowę w sprawie dofinansowania przebudowy drogi powiatowej nr 1322K Dąbrowa Tarnowska – Radgoszcz II etap. Kwota dotacji 2,6 mln zł została przyznana ze środków unijnych w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 3mln zł. Termin realizacji tej ważnej dla Powiatu inwestycji – 15.11.2010 r.

Umowę podpisano w obecności Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej Krzysztofa Bryka oraz Skarbnik Powiatu Marii Sztorc. Obecni byli również członkowie Rady Powiatu - Przewodniczący Komisji Rady Powiatu: Bogdan Bigos, Marian Szajor i Lesław Wieczorek oraz Komendant Powiatowy Policji insp. Bogdan Tabiś i z-ca Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Andrzej Gorzkowicz.

Podpisana umowa dotyczy dofinansowania projektu Przebudowa drogi powiatowej nr 1322K Dąbrowa Tarnowska – Radgoszcz – II etap z dostępnych dla Małopolski środków unijnych, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Projekt zakłada przebudowę istniejącej drogi powiatowej nr 1322K wraz z budową chodników i ciągu pieszo – rowerowego, wzmocnienie nawierzchni oraz poszerzenie odcinka drogi.
Na inwestycję składają się m.in. następujące zadania: budowa przejść dla pieszych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na całym odcinku drogi, przebudowa zatok autobusowych, wykonanie 1414 metrów chodnika, blisko 2200 metrów ciągu pieszo- rowerowego.

Przebudowany odcinek drogi z Dąbrowy Tarnowskiej do Radgoszczy stanowi fragment ciągu łączącego drogę krajową nr 73, drogę wojewódzką nr 984 oraz pięć dróg powiatowych. Przebudowana droga jest powiązana z planowaną obwodnicą Dąbrowy Tarnowskiej oraz z węzłem autostrady A4 Tarnów – Krzyż.
Ze względu na położenie powiatu dąbrowskiego, który graniczy z województwami świętokrzyskim i podkarpackim, obszar ten ma po części charakter tranzytowy ,dlatego w planach rozwoju powiatu uwzględnia się istnienie infrastruktury na optymalnym poziomie.
Zapewni to realizacja projektu, która poprawi stan infrastruktury drogowej w powiecie dąbrowskim na drodze powiatowej 1322K Dąbrowa Tarnowska – Radgoszcz, co zwiększy komfort podróży dla wszystkich użytkowników drogi: mieszkańców, przedsiębiorców, turystów oraz kierowców przejeżdżających przez nasz powiat.

Marszałek Marek Nawara o podpisywanej umowie, na realizację tak ważnej dla Powiatu inwestycji powiedział : „Beneficjentem tego szacowanego na ponad 3mln zł projektu jest Powiat Dąbrowski, jednak modernizacja drogi z Dąbrowy Tarnowskiej do Radgoszczy przyniesie korzyść całemu regionowi".

Podkreślił również, że : „Jedynie 5% wszystkich dróg w Polsce to drogi krajowe – pozostałe to w decydującej mierze drogi znajdujące się w gestii samorządów lokalnych. To właśnie na nas samorządowcach spoczywa obowiązek zapewnienia obywatelom wygodnego i bezpiecznego codziennego dojazdu do pracy, do domu i do szkoły."

Po podpisaniu umowy Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski wraz z Wicestarostą Tadeuszem Kwiatkowskim i członkami Rady Powiatu, zaprosił Marszałka Marka Nawarę na teren ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej aby pokazać postępujące prace przy budowie nowego bloku operacyjnego oraz nową aparaturę diagnostyczną: tomograf komputerowy i rentgen.

W piątek 14 maja br. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, Marszałek Małopolski Marek Nawara i Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski oraz Wicestarosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski podpisali umowę w sprawie dofinansowania przebudowy drogi powiatowej nr 1322K Dąbrowa Tarnowska – Radgoszcz II etap. Kwota dotacji 2,6 mln zł została przyznana ze środków unijnych w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 3mln zł. Termin realizacji tej ważnej dla Powiatu inwestycji – 15.11.2010 r. Umowę podpisano w obecności Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej Krzysztofa Bryka oraz Skarbnik Powiatu Marii Sztorc. Obecni byli również członkowie Rady Powiatu - Przewodniczący Komisji Rady Powiatu: Bogdan Bigos, Marian Szajor i Lesław Wieczorek oraz Komendant Powiatowy Policji insp. Bogdan Tabiś i z-ca Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Andrzej Gorzkowicz. Podpisana umowa dotyczy dofinansowania projektu Przebudowa drogi powiatowej nr 1322K Dąbrowa Tarnowska – Radgoszcz – II etap z dostępnych dla Małopolski środków unijnych, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Projekt zakłada przebudowę istniejącej drogi powiatowej nr 1322K wraz z budową chodników i ciągu pieszo – rowerowego, wzmocnienie nawierzchni oraz poszerzenie odcinka drogi.Na inwestycję składają się m.in. następujące zadania: budowa przejść dla pieszych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na całym odcinku drogi, przebudowa zatok autobusowych, wykonanie 1414 metrów chodnika, blisko 2200 metrów ciągu pieszo- rowerowego. Przebudowany odcinek drogi z Dąbrowy Tarnowskiej do Radgoszczy stanowi fragment ciągu łączącego drogę krajową nr 73, drogę wojewódzką nr 984 oraz pięć dróg powiatowych. Przebudowana droga jest powiązana z planowaną obwodnicą Dąbrowy Tarnowskiej oraz z węzłem autostrady A4 Tarnów – Krzyż.Ze względu na położenie powiatu dąbrowskiego, który graniczy z województwami świętokrzyskim i podkarpackim, obszar ten ma po części charakter tranzytowy ,dlatego w planach rozwoju powiatu uwzględnia się istnienie infrastruktury na optymalnym poziomie.Zapewni to realizacja projektu, która poprawi stan infrastruktury drogowej w powiecie dąbrowskim na drodze powiatowej 1322K Dąbrowa Tarnowska – Radgoszcz, co zwiększy komfort podróży dla wszystkich użytkowników drogi: mieszkańców, przedsiębiorców, turystów oraz kierowców przejeżdżających przez nasz powiat. Marszałek Marek Nawara o podpisywanej umowie, na realizację tak ważnej dla Powiatu inwestycji powiedział : „Beneficjentem tego szacowanego na ponad 3mln zł projektu jest Powiat Dąbrowski, jednak modernizacja drogi z Dąbrowy Tarnowskiej do Radgoszczy przyniesie korzyść całemu regionowi". Podkreślił również, że : „Jedynie 5% wszystkich dróg w Polsce to drogi krajowe – pozostałe to w decydującej mierze drogi znajdujące się w gestii samorządów lokalnych. To właśnie na nas samorządowcach spoczywa obowiązek zapewnienia obywatelom wygodnego i bezpiecznego codziennego dojazdu do pracy, do domu i do szkoły." Po podpisaniu umowy Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski wraz z Wicestarostą Tadeuszem Kwiatkowskim i członkami Rady Powiatu, zaprosił Marszałka Marka Nawarę na teren ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej aby pokazać postępujące prace przy budowie nowego bloku operacyjnego oraz nową aparaturę diagnostyczną: tomograf komputerowy i rentgen.