Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Centrum Polonii" w Brniu

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Centrum Polonii" w Brniu

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Centrum Polonii

12 sierpnia 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń stajni cugowej w zespole dworsko – parkowym w Brniu pod działalność Centrum Polonii– Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji”. Powiat Dąbrowski otrzymał na ten cel dotację w wysokości ponad 1,1 mln zł.

12 sierpnia 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń stajni cugowej w zespole dworsko – parkowym w Brniu pod działalność Centrum Polonii– Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji”. Powiat Dąbrowski otrzymał na ten cel dotację w wysokości ponad 1,1 mln zł.

W dzisiejszej uroczystości uczestniczyli Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Andrzej Sztorc, Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa oraz Wicestarosta Tadeusz Kwiatkowski.

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski oraz Wicestarosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski dokonali uroczystego podpisania umowy o dofinansowanie.

Umowa została zawarta w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, z Osi Priorytetowej 3 Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie 3.3 Instytucje kultury, Schemat A: Rozwój infrastruktury kulturalnej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 749 792 zł, w tym dofinansowanie pochodzące ze środków dotacji rozwojowej wynosi 1 181 832 zł natomiast wkład własny Powiatu Dąbrowskiego to: 567 960 zł.

Wicemarszałek Wojciech Kozak pogratulował Samorządowi Powiatowemu ciekawego pomysłu oraz skuteczności w aplikowaniu o środki zewnętrzne. Wyraził także przekonanie, że projekt ten przyczyni się do podtrzymywania tożsamości regionalnej mieszkańców oraz rodaków mieszkających poza granicami Polski.

Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski podziękował Władzom Województwa Małopolskiego, za troskę o rozwój regionu, nie tylko poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową i zdrowotną, ale także w równie ważnym wymiarze oświatowo – kulturowym.

„Otrzymana dotacja jest wyrazem troski Zarządu Województwa Małopolskiego i Samorządu Powiatu Dąbrowskiego o rozwój kulturalny mieszkańców powiatu, zachowanie dziedzictwa kulturowego naszego regionu, jego promocję w kraju i poza granicami Polski, jak również krzewienia oraz podtrzymywania więzi z Ojczyzną wśród Polonii na świecie” – mówi Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski.

Głównym celem powstania Centrum Polonii jest zwiększenie oddziaływania kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno- gospodarczy regionu, wzrost dostępności do infrastruktury kulturalnej oraz ochrona unikalnego dziedzictwa kulturowego. Ponadto, celem projektu jest także wspieranie i intensyfikacja dialogu międzykulturowego pomiędzy mieszkańcami regionu a Polonią, w oparciu o kontakty, spotkania oraz wspólne przedsięwzięcia kulturalno - rekreacyjne, jak również gospodarcze.

Dotacja przeznaczona jest na dostosowanie istniejących budynków zespołu dworsko- parkowego w Brniu pod działalność instytucji kultury „Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji”.

Plany zakładają m.in.: wyremontowanie budynku stajni cugowej, wybudowanie 2 nowoczesnych kotłowni, zakupienie wyposażenia wystawienniczo-konferencyjnego oraz wyposażenia komputerowego i audiowizualnego.

Realizacja przedstawionych inwestycji umożliwi działalność nowopowstałej instytucji w oparciu o nowoczesne techniki multimedialne.
W ramach projektu zostanie nagrany film promujący region Powiśla Dąbrowskiego. Dodatkowo również zostanie utworzony specjalny portal internetowy umożliwiający wirtualne zwiedzanie stałych wystaw w Centrum Polonii oraz innych najważniejszych zabytków i atrakcji turystycznych Powiatu Dąbrowskiego.

W chwili obecnej trwają intensywne prace przy instalacji kotłowni, a wkrótce rozpoczną się także kolejne prace budowlano-montażowe.

Wszystkie przedstawione inwestycje to kolejny już etap prac mających na celu odrestaurowanie i udostępnienie do wykorzystania zespołu dworsko- parkowego w Brniu zarówno dla społeczności lokalnej, jak również międzynarodowej.

Działalność Centrum Polonii skupiać się będzie wokół trzech obszarów aktywności:

1.Kulturotwórczej- polegającej na krzewieniu kultury wśród mieszkańców, kształtowaniu i podtrzymywaniu postaw narodowych i patriotycznych, zacieśnianiu więzi z Polonią, wymianie osiągnięć kulturalnych z zagranicą oraz udzielaniu gościny grupom polonijnym z całego świata.

2.Gospodarczej- polegającej na utworzeniu przy ośrodku centrum biznesowego mającego na celu rozwój turystyki biznesowej oraz integrację przedsiębiorców z regionu z przedsiębiorcami przebywającymi poza granicami kraju, a chcącymi inwestować na terenie powiatu.

3- Turystyczno-rekreacyjnej- polegającej na utworzeniu przy ośrodku centrum turystyczno-rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pozwalającego na atrakcyjne spędzanie czasu oraz rozwój turystyki aktywnej, a także zachęcającego rodaków do odwiedzenia ojczystych stron.

12 sierpnia 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń stajni cugowej w zespole dworsko – parkowym w Brniu pod działalność Centrum Polonii– Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji”. Powiat Dąbrowski otrzymał na ten cel dotację w wysokości ponad 1,1 mln zł. 12 sierpnia 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń stajni cugowej w zespole dworsko – parkowym w Brniu pod działalność Centrum Polonii– Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji”. Powiat Dąbrowski otrzymał na ten cel dotację w wysokości ponad 1,1 mln zł. W dzisiejszej uroczystości uczestniczyli Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Andrzej Sztorc, Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Kądzielawa oraz Wicestarosta Tadeusz Kwiatkowski. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski oraz Wicestarosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski dokonali uroczystego podpisania umowy o dofinansowanie. Umowa została zawarta w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, z Osi Priorytetowej 3 Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie 3.3 Instytucje kultury, Schemat A: Rozwój infrastruktury kulturalnej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość Projektu wynosi 1 749 792 zł, w tym dofinansowanie pochodzące ze środków dotacji rozwojowej wynosi 1 181 832 zł natomiast wkład własny Powiatu Dąbrowskiego to: 567 960 zł. Wicemarszałek Wojciech Kozak pogratulował Samorządowi Powiatowemu ciekawego pomysłu oraz skuteczności w aplikowaniu o środki zewnętrzne. Wyraził także przekonanie, że projekt ten przyczyni się do podtrzymywania tożsamości regionalnej mieszkańców oraz rodaków mieszkających poza granicami Polski. Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski podziękował Władzom Województwa Małopolskiego, za troskę o rozwój regionu, nie tylko poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową i zdrowotną, ale także w równie ważnym wymiarze oświatowo – kulturowym. „Otrzymana dotacja jest wyrazem troski Zarządu Województwa Małopolskiego i Samorządu Powiatu Dąbrowskiego o rozwój kulturalny mieszkańców powiatu, zachowanie dziedzictwa kulturowego naszego regionu, jego promocję w kraju i poza granicami Polski, jak również krzewienia oraz podtrzymywania więzi z Ojczyzną wśród Polonii na świecie” – mówi Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski. Głównym celem powstania Centrum Polonii jest zwiększenie oddziaływania kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno- gospodarczy regionu, wzrost dostępności do infrastruktury kulturalnej oraz ochrona unikalnego dziedzictwa kulturowego. Ponadto, celem projektu jest także wspieranie i intensyfikacja dialogu międzykulturowego pomiędzy mieszkańcami regionu a Polonią, w oparciu o kontakty, spotkania oraz wspólne przedsięwzięcia kulturalno - rekreacyjne, jak również gospodarcze. Dotacja przeznaczona jest na dostosowanie istniejących budynków zespołu dworsko- parkowego w Brniu pod działalność instytucji kultury „Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji”. Plany zakładają m.in.: wyremontowanie budynku stajni cugowej, wybudowanie 2 nowoczesnych kotłowni, zakupienie wyposażenia wystawienniczo-konferencyjnego oraz wyposażenia komputerowego i audiowizualnego. Realizacja przedstawionych inwestycji umożliwi działalność nowopowstałej instytucji w oparciu o nowoczesne techniki multimedialne. W ramach projektu zostanie nagrany film promujący region Powiśla Dąbrowskiego. Dodatkowo również zostanie utworzony specjalny portal internetowy umożliwiający wirtualne zwiedzanie stałych wystaw w Centrum Polonii oraz innych najważniejszych zabytków i atrakcji turystycznych Powiatu Dąbrowskiego. W chwili obecnej trwają intensywne prace przy instalacji kotłowni, a wkrótce rozpoczną się także kolejne prace budowlano-montażowe. Wszystkie przedstawione inwestycje to kolejny już etap prac mających na celu odrestaurowanie i udostępnienie do wykorzystania zespołu dworsko- parkowego w Brniu zarówno dla społeczności lokalnej, jak również międzynarodowej. Działalność Centrum Polonii skupiać się będzie wokół trzech obszarów aktywności: 1.Kulturotwórczej- polegającej na krzewieniu kultury wśród mieszkańców, kształtowaniu i podtrzymywaniu postaw narodowych i patriotycznych, zacieśnianiu więzi z Polonią, wymianie osiągnięć kulturalnych z zagranicą oraz udzielaniu gościny grupom polonijnym z całego świata. 2.Gospodarczej- polegającej na utworzeniu przy ośrodku centrum biznesowego mającego na celu rozwój turystyki biznesowej oraz integrację przedsiębiorców z regionu z przedsiębiorcami przebywającymi poza granicami kraju, a chcącymi inwestować na terenie powiatu. 3- Turystyczno-rekreacyjnej- polegającej na utworzeniu przy ośrodku centrum turystyczno-rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pozwalającego na atrakcyjne spędzanie czasu oraz rozwój turystyki aktywnej, a także zachęcającego rodaków do odwiedzenia ojczystych stron.