Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Podpisano kolejną umowę o dofinansowanie projektów ze środków PFRON

Podpisano kolejną umowę o dofinansowanie projektów ze środków PFRON

Podpisano kolejną umowę o dofinansowanie projektów ze środków PFRON

24 sierpnia 2017 roku, w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Krakowie, starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, wicestarosta dąbrowski Marek Kopia i skarbnik Powiatu Maria Sztorc oraz pełnomocnicy Zarządu PFRON Marta Mordarska i Renata Nidecka-Wereda, podpisali umowę o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B i D. Do naszego powiatu na realizację dwóch projektów trafi 130 006,01 zł.

Decyzją Pełnomocników Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 14 lipca 2017 roku przyznano powiatowi dąbrowskiemu dofinansowanie do likwidacji barier transportowych (obszar D) i likwidacji barier w zakresie poruszania się i komunikowania osób niepełnosprawnych (obszar B).

Łącznie do powiatu dąbrowskiego na realizację dwóch projektów trafi 130 006, 01 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:

  1. Modernizacji podjazdu-pochylni oraz wymianę drzwi w celu przystosowania wejścia od strony zachodniej budynku Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Sutkowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 14 497,01 zł.
  2. Likwidacji barier transportowych poprzez zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych będących uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocyw Dąbrowicy – 115 509,00 zł.

Będzie to kolejne wsparcie jakie udało się pozyskać ze środków zewnętrznych na likwidację barier architektonicznych i transportowych, co przyczyni się do lepszej dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych oraz łatwiejszy transport.

PCPR/mags

24 sierpnia 2017 roku, w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Krakowie, starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, wicestarosta dąbrowski Marek Kopia i skarbnik Powiatu Maria Sztorc oraz pełnomocnicy Zarządu PFRON Marta Mordarska i Renata Nidecka-Wereda, podpisali umowę o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B i D. Do naszego powiatu na realizację dwóch projektów trafi 130 006,01 zł. Decyzją Pełnomocników Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 14 lipca 2017 roku przyznano powiatowi dąbrowskiemu dofinansowanie do likwidacji barier transportowych (obszar D) i likwidacji barier w zakresie poruszania się i komunikowania osób niepełnosprawnych (obszar B). Łącznie do powiatu dąbrowskiego na realizację dwóch projektów trafi 130 006, 01 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie: Modernizacji podjazdu-pochylni oraz wymianę drzwi w celu przystosowania wejścia od strony zachodniej budynku Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Sutkowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 14 497,01 zł. Likwidacji barier transportowych poprzez zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych będących uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocyw Dąbrowicy – 115 509,00 zł. Będzie to kolejne wsparcie jakie udało się pozyskać ze środków zewnętrznych na likwidację barier architektonicznych i transportowych, co przyczyni się do lepszej dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych oraz łatwiejszy transport. PCPR/mags