Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Podpisano kolejne umowy w ramach „Cyfrowego Powiatu”

Podpisano kolejne umowy w ramach „Cyfrowego Powiatu”

Podpisano kolejne umowy w ramach „Cyfrowego Powiatu”

7 lipca 2023 roku zostały zawarte kolejne umowy w ramach realizowanego przez Powiat Dąbrowski projektu unijnego w obszarze cyfryzacji. Z ramienia samorządu powiatowego podpisali je Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek i Członek Zarządu Powiatu Dąbrowskiego Andrzej Giza, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marii Sztorc, natomiast wykonawcy Prezes Zarządu SUNTAR sp. z o.o. Zbigniew Cich.

Zostaną zrealizowane dwa zadania pn.:

  • "Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń sieciowych w ramach projektu Cyfrowy Powiat”-Część I Dostawa sprzętu komputerowego",
  • "Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń sieciowych w ramach projektu Cyfrowy Powiat”-Część II Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych".

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Celem projektu jest przeprowadzenie szeregu działań, które podniosą jakość i szybkość realizowanych usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie poziomu cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, a także wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Świadczenie nowoczesnych i zdalnych usług oraz ich bezpieczeństwo w sieci wymaga sprawnej, wydajnej i usystematyzowanej infrastruktury IT. Projekt obejmuje między innymi modernizację serwerowni, wymianę sprzętu komputerowego, zakup nowoczesnych urządzeń do cyfrowej obróbki dokumentów oraz przeprowadzenie szkoleń pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa. Dotacja wynosi 100 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Okres realizacji projektu: 29.09.2022 r.– 31.10.2023 r.

7 lipca 2023 roku zostały zawarte kolejne umowy w ramach realizowanego przez Powiat Dąbrowski projektu unijnego w obszarze cyfryzacji. Z ramienia samorządu powiatowego podpisali je Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek i Członek Zarządu Powiatu Dąbrowskiego Andrzej Giza, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marii Sztorc, natomiast wykonawcy Prezes Zarządu SUNTAR sp. z o.o. Zbigniew Cich. Zostaną zrealizowane dwa zadania pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń sieciowych w ramach projektu Cyfrowy Powiat”-Część I Dostawa sprzętu komputerowego", "Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń sieciowych w ramach projektu Cyfrowy Powiat”-Część II Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Celem projektu jest przeprowadzenie szeregu działań, które podniosą jakość i szybkość realizowanych usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie poziomu cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, a także wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Świadczenie nowoczesnych i zdalnych usług oraz ich bezpieczeństwo w sieci wymaga sprawnej, wydajnej i usystematyzowanej infrastruktury IT. Projekt obejmuje między innymi modernizację serwerowni, wymianę sprzętu komputerowego, zakup nowoczesnych urządzeń do cyfrowej obróbki dokumentów oraz przeprowadzenie szkoleń pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa. Dotacja wynosi 100 % kosztów kwalifikowanych projektu. Okres realizacji projektu: 29.09.2022 r.– 31.10.2023 r.