Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Podsumowanie działań w ramach projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego”

Podsumowanie działań w ramach projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego”

Podsumowanie działań w ramach projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego”

30 września 2023 r. dobiegła końca realizacja projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego”. Projekt ten skierowany był dla uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu Powiatu Dąbrowskiego.

Na realizację projektu pozyskano ze środków Unii Europejskiej kwotę – 812.260,00 zł, a z budżetu państwa – 73.840,00 zł . Na wykonanie tego zadania Powiat Dąbrowski przeznaczył ze środków własnych kwotę 69.500.00 zł. Udział w projekcie był bezpłatny.

Inicjatorem projektu, który miał na celu zminimalizowanie skutków wykluczenia społecznego wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin z terenu Powiatu Dąbrowskiego, był Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, który odwiedzał wychowanków placówki. Podczas ostatnich zajęć realizowanych w trakcie trwania projektu Starosta Wieczorek podziękował kierownikowi projektu Marzenie Gubernat, wychowawcom Beacie Gądek i Katarzynie Łachut, a także nauczycielom prowadzącym zajęcia za zaangażowanie, poświęcony czas oraz rzetelną pracę przy realizacji zarówno stacjonarnych zajęć indywidualnych i grupowych, jak i licznych warsztatów wyjazdowych.

Podziękowania skierował również do Dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Brniu Jarosława Boryczki, jako realizatora Projektu".

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego” realizowany był w okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 września 2023 r. Przez cały okres realizacji niniejszego projektu wsparciem objętych zostało łącznie 46 uczestników projektu, którzy skorzystali m.in. z następujących form wsparcia:

  1. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie - kompetencja porozumiewania się w języku ojczystym, języku obcym, kompetencji matematycznych i informatycznych – 756 godzin,
  2. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie - indywidualne zajęcia rekreacyjno – sportowe - 84 godziny,
  3. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie - grupowe zajęcia rekreacyjno – sportowe obejmujące m.in. wyjazdy na gokarty, do parku trampolin, na kręgle czy do Centrum Nauki Leonardo Da Vinci.
  4. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie - kompetencje społeczne obywatelskie, które obejmowały m.in. wyjazdowe warsztaty, połączone z edukacją ekologiczną na terenie parku narodowego, wyjazdowe warsztaty poświęcone nabyciu wiedzy o społeczeństwie, jednodniowe wyjazdowe warsztaty, połączone z edukacją do Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek czy Ogrodu Doświadczeń w Krakowie.
  5. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie - kompetencje inicjatywności i przedsiębiorczości – 87 godzin,
  6. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie - kompetencje inicjatywności i przedsiębiorczości Warsztaty dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym, chcących zwiększyć swoją efektywność osobistą, rozwijać swoje kompetencje społeczne - grupowe warsztaty z zakresu pedagogiki i pracy socjalnej - 56 godzin,
  7. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie - kompetencje świadomości i ekspresji kulturalnej – 32 godziny,
  8. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie - kompetencje świadomości i ekspresji kulturalnej – udział w 12 projekcjach filmowych w kinie.
  9. Zajęcia socjoterapeutyczne – 104 godziny.

Przez cały okres trwania projektu uczestnicy mieli zapewniony zarówno ciepły posiłek w formie obiadu, który przygotowywany był przez Centrum Polonii - Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, jak również  transport z miejsca zamieszkania do placówki.

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014 -2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

30 września 2023 r. dobiegła końca realizacja projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego”. Projekt ten skierowany był dla uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu Powiatu Dąbrowskiego. Na realizację projektu pozyskano ze środków Unii Europejskiej kwotę – 812.260,00 zł, a z budżetu państwa – 73.840,00 zł . Na wykonanie tego zadania Powiat Dąbrowski przeznaczył ze środków własnych kwotę 69.500.00 zł. Udział w projekcie był bezpłatny. Inicjatorem projektu, który miał na celu zminimalizowanie skutków wykluczenia społecznego wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin z terenu Powiatu Dąbrowskiego, był Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, który odwiedzał wychowanków placówki. Podczas ostatnich zajęć realizowanych w trakcie trwania projektu Starosta Wieczorek podziękował kierownikowi projektu Marzenie Gubernat, wychowawcom Beacie Gądek i Katarzynie Łachut, a także nauczycielom prowadzącym zajęcia za zaangażowanie, poświęcony czas oraz rzetelną pracę przy realizacji zarówno stacjonarnych zajęć indywidualnych i grupowych, jak i licznych warsztatów wyjazdowych. Podziękowania skierował również do Dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Brniu Jarosława Boryczki, jako realizatora Projektu". Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego” realizowany był w okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 września 2023 r. Przez cały okres realizacji niniejszego projektu wsparciem objętych zostało łącznie 46 uczestników projektu, którzy skorzystali m.in. z następujących form wsparcia: Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie - kompetencja porozumiewania się w języku ojczystym, języku obcym, kompetencji matematycznych i informatycznych – 756 godzin, Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie - indywidualne zajęcia rekreacyjno – sportowe - 84 godziny, Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie - grupowe zajęcia rekreacyjno – sportowe obejmujące m.in. wyjazdy na gokarty, do parku trampolin, na kręgle czy do Centrum Nauki Leonardo Da Vinci. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie - kompetencje społeczne obywatelskie, które obejmowały m.in. wyjazdowe warsztaty, połączone z edukacją ekologiczną na terenie parku narodowego, wyjazdowe warsztaty poświęcone nabyciu wiedzy o społeczeństwie, jednodniowe wyjazdowe warsztaty, połączone z edukacją do Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek czy Ogrodu Doświadczeń w Krakowie. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie - kompetencje inicjatywności i przedsiębiorczości – 87 godzin, Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie - kompetencje inicjatywności i przedsiębiorczości Warsztaty dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym, chcących zwiększyć swoją efektywność osobistą, rozwijać swoje kompetencje społeczne - grupowe warsztaty z zakresu pedagogiki i pracy socjalnej - 56 godzin, Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie - kompetencje świadomości i ekspresji kulturalnej – 32 godziny, Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie - kompetencje świadomości i ekspresji kulturalnej – udział w 12 projekcjach filmowych w kinie. Zajęcia socjoterapeutyczne – 104 godziny. Przez cały okres trwania projektu uczestnicy mieli zapewniony zarówno ciepły posiłek w formie obiadu, który przygotowywany był przez Centrum Polonii - Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, jak również  transport z miejsca zamieszkania do placówki. Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014 -2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.