Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Podsumowanie programu partnerstwa lokalnego

Podsumowanie programu partnerstwa lokalnego

Podsumowanie programu partnerstwa lokalnego

12 maja 2004r. odbyło się uroczyste podsumowanie „Modelu Partnerstwa Lokalnego" w Powiecie dąbrowskim, realizowanego przy współpracy Departamentu Pracy USA oraz Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach. Uroczystość odbyła się w Gimnazjum Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, natomiast patronat nad przedsięwzięciem objął Starosta Dąbrowski Krzysztof Kaczmarski, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A. w Tarnowie oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. Region Tarnów.

W ponad sześćdziesięcioosobowej grupie gości znaleźli się reprezentanci biznesu, organizacji pozarządowych, parafii, samorządów i instytucji infrastruktury gminnej i powiatowej.
W uroczystości udział wziął Gedeon Werner - Dyrektor Departamentu Pracy USA oraz Jadwiga Olszowska Urban - Krajowy Koordynator Programu Partnestwa Lokalnego, którzy przedstawili realizację programu „Model Partnerstwa Lokalnego" na terenie kraju i Małopolski, natomiast efekty wdrażania programu MPL w Powiecie Dąbrowskim przedstawili Kazimierz Tęczar i Janusz Dubajka Powiatowi Specjaliści Partnerstwa Lokalnego. Podczas spotkania odbyło się podsumowanie warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego, które odbywały się od października 2003r. do lutego 2004r. W ramach organizowanych warsztatów zostały wypracowane 4 projekty, których wdrożenie ma prowadzić do wzrostu gospodarczego w powiecie, co w efekcie doprowadzi do powstania nowych miejsc pracy dla lokalnych społeczności. Jako najważniejszy projekt do wdrożenia uznano utworzenie „Budowa Zakładu Mineralizacji Odpadów Komunalnych". Kolejne projekty to „Stworzenie dwóch terenów przemysłowych zlokalizowanych w okolicach Dąbrowy Tarnowskiej i Szczucina", „Wsparcie przetwórstwa produktów rolno – spożywczych poprzez tworzenie grup producenckich", oraz „Dostęp do kapitału – utworzenie Funduszu Poręczeń Kredytowych i Pożyczkowych".

Na spotkanie został zaproszony przedstawiciel firmy „BIOPAX" – Antoni Dziuban, który przedstawił koncepcję wdrażania zwycięskiego projektu pn. „Budowa Zakładu Mineralizacji Odpadów Komunalnych (Kompleks Energetyczny)" w Powiecie dąbrowskim. Natomiast informację na temat działalności Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej przedstawił Waldemar Lewandowski – Konsultant CTT.
W uroczystości udział wziął także Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Andrzej Martynuska, który przybliżył przedsiębiorcom z Powiśla Dąbrowskiego informację o środkach pomocowych dostępnych dla MSP po przystąpieniu do Unii Europejskiej.
Uroczyste podziękowanie za dotychczasowy włożony wysiłek i współpracę z samorządem powiatowym w zakresie programowania rozwoju lokalnego i przeciwdziałania bezrobociu w ramach wdrażania Modelu Partnerstwa Lokalnego w Powiecie dąbrowskim dla Jadwigii Olszowskiej Urban i Gedeona Wernera złożył Pan Krzysztof Kaczmarski Starosta Dąbrowski.
Uroczyste podsumowanie Modelu Partnerstwa Lokalnego w Powiecie dąbrowskim zostało zakończone degustacją potraw regionalnych w Restauracji „Myśliwska" w Dąbrowie Tarnowskiej. (BP)

12 maja 2004r. odbyło się uroczyste podsumowanie „Modelu Partnerstwa Lokalnego" w Powiecie dąbrowskim, realizowanego przy współpracy Departamentu Pracy USA oraz Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach. Uroczystość odbyła się w Gimnazjum Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, natomiast patronat nad przedsięwzięciem objął Starosta Dąbrowski Krzysztof Kaczmarski, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A. w Tarnowie oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. Region Tarnów. W ponad sześćdziesięcioosobowej grupie gości znaleźli się reprezentanci biznesu, organizacji pozarządowych, parafii, samorządów i instytucji infrastruktury gminnej i powiatowej.W uroczystości udział wziął Gedeon Werner - Dyrektor Departamentu Pracy USA oraz Jadwiga Olszowska Urban - Krajowy Koordynator Programu Partnestwa Lokalnego, którzy przedstawili realizację programu „Model Partnerstwa Lokalnego" na terenie kraju i Małopolski, natomiast efekty wdrażania programu MPL w Powiecie Dąbrowskim przedstawili Kazimierz Tęczar i Janusz Dubajka Powiatowi Specjaliści Partnerstwa Lokalnego. Podczas spotkania odbyło się podsumowanie warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego, które odbywały się od października 2003r. do lutego 2004r. W ramach organizowanych warsztatów zostały wypracowane 4 projekty, których wdrożenie ma prowadzić do wzrostu gospodarczego w powiecie, co w efekcie doprowadzi do powstania nowych miejsc pracy dla lokalnych społeczności. Jako najważniejszy projekt do wdrożenia uznano utworzenie „Budowa Zakładu Mineralizacji Odpadów Komunalnych". Kolejne projekty to „Stworzenie dwóch terenów przemysłowych zlokalizowanych w okolicach Dąbrowy Tarnowskiej i Szczucina", „Wsparcie przetwórstwa produktów rolno – spożywczych poprzez tworzenie grup producenckich", oraz „Dostęp do kapitału – utworzenie Funduszu Poręczeń Kredytowych i Pożyczkowych". Na spotkanie został zaproszony przedstawiciel firmy „BIOPAX" – Antoni Dziuban, który przedstawił koncepcję wdrażania zwycięskiego projektu pn. „Budowa Zakładu Mineralizacji Odpadów Komunalnych (Kompleks Energetyczny)" w Powiecie dąbrowskim. Natomiast informację na temat działalności Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej przedstawił Waldemar Lewandowski – Konsultant CTT.W uroczystości udział wziął także Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Andrzej Martynuska, który przybliżył przedsiębiorcom z Powiśla Dąbrowskiego informację o środkach pomocowych dostępnych dla MSP po przystąpieniu do Unii Europejskiej.Uroczyste podziękowanie za dotychczasowy włożony wysiłek i współpracę z samorządem powiatowym w zakresie programowania rozwoju lokalnego i przeciwdziałania bezrobociu w ramach wdrażania Modelu Partnerstwa Lokalnego w Powiecie dąbrowskim dla Jadwigii Olszowskiej Urban i Gedeona Wernera złożył Pan Krzysztof Kaczmarski Starosta Dąbrowski.Uroczyste podsumowanie Modelu Partnerstwa Lokalnego w Powiecie dąbrowskim zostało zakończone degustacją potraw regionalnych w Restauracji „Myśliwska" w Dąbrowie Tarnowskiej. (BP)