Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Podsumowanie zajęć z Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w roku szkolnym 2021/2022

Podsumowanie zajęć z Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w roku szkolnym 2021/2022

Podsumowanie zajęć z Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w roku szkolnym 2021/2022

Dąbrowskie I Liceum Ogólnokształcące kończy realizację projektu pn. "Zajęcia dodatkowe dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej w roku szkolnym 2021/2022" dofinansowanego z programu Małopolska Chmura Edukacyjna. W tym roku szkolnym prowadzone były zajęcia w formie on-line i kół naukowych z biologii i matematyki.

W czasie wirtualnych spotkań on-line uczniowie realizowali część teoretyczną i praktyczną, natomiast podczas prowadzonych kół naukowych tylko praktyczną.
Licealiści mogli wcielić się w role naukowców, obserwując prezentowane przez uczelnie eksperymenty laboratoryjne, mogli również samodzielnie je przeprowadzać w szkolnych i domowych warunkach. W kołach naukowych uczestniczyli uczniowie z klas realizujących biologię i chemię w zakresie rozszerzonym.

Projekt zakładał prowadzenie innowacyjnych zajęć z wykorzystaniem potencjału naukowego uczelni wyższych poprzez prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych oraz realizację wspólnych projektów badawczych. Miał on na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz kształtowanie właściwych postaw umożliwiających im kontynuowanie nauki na kolejnych szczeblach edukacji.

Uczniowie w praktyce stosowali zasady metody naukowej: formułowali problemy badawcze, stawiali hipotezy, proponowali próby kontrolne i próby badawcze, wykonywali proste eksperymenty naukowe, wyciągali ostateczne wnioski, doskonalili umiejętności praktyczne, a także analityczne.

Na zajęciach badali między innymi:
– aktywność drożdży w różnych warunkach termicznych
– wpływ etylenu na dojrzewanie owoców oraz kiełkowanie nasion
– wpływ dwutlenku węgla na tempo fotosyntezy moczarki kanadyjskiej
– wpływ dwutlenku siarki na rośliny.

Uczniowie zrealizowali również własny projekt badawczy, w którym określali wpływ detergentów na kiełkowanie i wzrost rzeżuchy.
Wspólnie w grupie roboczej ustalili tematykę, sformułowali problemy badawcze, postawili hipotezy, zaplanowali przebieg badania, określili metody badawcze, ustalili co będzie potrzebne do realizacji projektu, a także sposób zapisu wyników, dokonali interpretacji wyników, wyciągnęli wnioski.
Wyniki projektu badawczego zostaną zaprezentowane przez uczniów na Sesji Kół Naukowych zorganizowanych w trybie telekonferencji.

Na zajęciach z matematyki uczniowie klas realizujących program z rozszerzona matematyką, rozwijali umiejętność logicznego myślenia i analizy złożonych i skomplikowanych zadań.
Zapoznali się z podstawowymi właściwościami funkcji Eulera, Małym twierdzeniem Fermata, Twierdzeniem Wilsona. Realizowali min. takie tematy jak : Mod kontra zasada szufladkowa Dirichleta, Mod kontra algorytm Fibbonaciego, Sumy podłogi i sufitu.
Młodzi naukowcy oswoili się z pojęciami i teoriami liczb i zdobyli potrzebne umiejętności, aby wykorzystać poznane twierdzenia do badania innych problemów matematycznych. Licealni matematycy chętni i aktywnie uczestniczyli w zajęciach rozwiązując i prezentując zadania indywidualnie i grupowo.

W ramach koła naukowego z matematyki uczniowie klasy 3d wraz z opiekunem uczestniczyli w zajęciach na Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadzonych przez wykładowcę z uczelni. Warsztaty poświęcone były podstawowym twierdzeniom dotyczącym podzielności liczb i teorii mnogości.
Nasze uczennice miały również możliwość rozwinięcia swojego zamiłowania do nauk przyrodniczych poprzez wzięcie udziału w weekendowych warsztatach z biologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dziewczyny samodzielnie prowadziły wiele ciekawych badań obserwacji.

Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach projektu zaangażowały młodzież do logicznego myślenia, przewidywania, szacowania oraz wykorzystywania wiedzy w życiu codziennym. Poprzez działania praktyczne uczniowie doskonalili umiejętności stawiania hipotez, decydowania o ich utrzymaniu oraz wyciągali odpowiednie wnioski.

Tekst i foto: I LO Dąbrowa Tarnowska

Dąbrowskie I Liceum Ogólnokształcące kończy realizację projektu pn. "Zajęcia dodatkowe dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej w roku szkolnym 2021/2022" dofinansowanego z programu Małopolska Chmura Edukacyjna. W tym roku szkolnym prowadzone były zajęcia w formie on-line i kół naukowych z biologii i matematyki. W czasie wirtualnych spotkań on-line uczniowie realizowali część teoretyczną i praktyczną, natomiast podczas prowadzonych kół naukowych tylko praktyczną.Licealiści mogli wcielić się w role naukowców, obserwując prezentowane przez uczelnie eksperymenty laboratoryjne, mogli również samodzielnie je przeprowadzać w szkolnych i domowych warunkach. W kołach naukowych uczestniczyli uczniowie z klas realizujących biologię i chemię w zakresie rozszerzonym.Projekt zakładał prowadzenie innowacyjnych zajęć z wykorzystaniem potencjału naukowego uczelni wyższych poprzez prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych oraz realizację wspólnych projektów badawczych. Miał on na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz kształtowanie właściwych postaw umożliwiających im kontynuowanie nauki na kolejnych szczeblach edukacji.Uczniowie w praktyce stosowali zasady metody naukowej: formułowali problemy badawcze, stawiali hipotezy, proponowali próby kontrolne i próby badawcze, wykonywali proste eksperymenty naukowe, wyciągali ostateczne wnioski, doskonalili umiejętności praktyczne, a także analityczne.Na zajęciach badali między innymi:– aktywność drożdży w różnych warunkach termicznych– wpływ etylenu na dojrzewanie owoców oraz kiełkowanie nasion– wpływ dwutlenku węgla na tempo fotosyntezy moczarki kanadyjskiej– wpływ dwutlenku siarki na rośliny. Uczniowie zrealizowali również własny projekt badawczy, w którym określali wpływ detergentów na kiełkowanie i wzrost rzeżuchy.Wspólnie w grupie roboczej ustalili tematykę, sformułowali problemy badawcze, postawili hipotezy, zaplanowali przebieg badania, określili metody badawcze, ustalili co będzie potrzebne do realizacji projektu, a także sposób zapisu wyników, dokonali interpretacji wyników, wyciągnęli wnioski.Wyniki projektu badawczego zostaną zaprezentowane przez uczniów na Sesji Kół Naukowych zorganizowanych w trybie telekonferencji.Na zajęciach z matematyki uczniowie klas realizujących program z rozszerzona matematyką, rozwijali umiejętność logicznego myślenia i analizy złożonych i skomplikowanych zadań.Zapoznali się z podstawowymi właściwościami funkcji Eulera, Małym twierdzeniem Fermata, Twierdzeniem Wilsona. Realizowali min. takie tematy jak : Mod kontra zasada szufladkowa Dirichleta, Mod kontra algorytm Fibbonaciego, Sumy podłogi i sufitu.Młodzi naukowcy oswoili się z pojęciami i teoriami liczb i zdobyli potrzebne umiejętności, aby wykorzystać poznane twierdzenia do badania innych problemów matematycznych. Licealni matematycy chętni i aktywnie uczestniczyli w zajęciach rozwiązując i prezentując zadania indywidualnie i grupowo. W ramach koła naukowego z matematyki uczniowie klasy 3d wraz z opiekunem uczestniczyli w zajęciach na Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadzonych przez wykładowcę z uczelni. Warsztaty poświęcone były podstawowym twierdzeniom dotyczącym podzielności liczb i teorii mnogości.Nasze uczennice miały również możliwość rozwinięcia swojego zamiłowania do nauk przyrodniczych poprzez wzięcie udziału w weekendowych warsztatach z biologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dziewczyny samodzielnie prowadziły wiele ciekawych badań obserwacji.Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach projektu zaangażowały młodzież do logicznego myślenia, przewidywania, szacowania oraz wykorzystywania wiedzy w życiu codziennym. Poprzez działania praktyczne uczniowie doskonalili umiejętności stawiania hipotez, decydowania o ich utrzymaniu oraz wyciągali odpowiednie wnioski. Tekst i foto: I LO Dąbrowa Tarnowska