Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Podsumowano rok pracy w dąbrowskiej policji

Podsumowano rok pracy w dąbrowskiej policji

Podsumowano rok pracy w dąbrowskiej policji

17 lutego 2004r. w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się narada roczna podsumowująca efekty pracy Policji w 2003 roku. W spotkaniu udział wziął Wicestarosta Dąbrowski Kazimierz Tęczar oraz I Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Bogdan Klimek.

Komendant Policji w Dąbrowie Tarnowskiej przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie dąbrowskim w 2003 roku, z której m.in. wynika że zaufanie do policji w powiecie, w roku 2003 wzrosło o 13% i osiągnęło wskaźnik 74%. Natomiast wśród przestępczości w powiecie, podobnie jak w województwie, nadal dominowała przestępczość kryminalna. Łącznie policjanci Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej i Komisariatu Policji w Szczucinie wszczęli i przeprowadzili 1186 dochodzeń i śledztw. Wykryli 2557 przestępstw, uzyskując wskaźnik wykrywalności ogółem 85,9% (województwo 52,7%) co uplasowało policję dąbrowską na drugim miejscu w rankingu powiatowym w województwie.
Komendant Wojewódzki Policji insp. Bogdan Klimek podkreślił bardzo dobrą pozycję Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej w rankingu wojewódzkim. Zwrócił uwagę na niski poziom dofinansowania Komendy przez samorządy lokalne oraz złożył wstępną deklarację pomocy w rozwiązaniu problemów lokalowych związanych z adaptacją pomieszczeń w nabytej części budynku. Wicestarosta Dąbrowski Kazimierz Tęczar pogratulował wspaniałego wyniku Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej w rankingu wojewódzkim, a także podkreślił fakt wzrostu zaufania społeczeństwa do policji w powiecie. Uznał, że jest to zasługa wszystkich funkcjonariuszy na czele z Panami Komendantami, którzy w ciągu minionego roku, mimo kłopotów kadrowych i finansowych, realizowali swoje zadania z dużym zaangażowaniem.
Wicestarosta Dąbrowski podniósł kwestię bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 73, na której w ciągu roku śmierć poniosło 8 osób, co głównie spowodowane jest fatalnym stanem technicznym tej drogi. Władze powiatu czynią starania o wprowadzenie do realizacji modernizacji odcinka drogowego Szczucin – Dąbrowa Tarnowska – Tarnów, co niewątpliwie polepszyłoby bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. Poinformował również o prowadzonych inwestycjach na drogach powiatowych, które w większości przypadków połączone są z budową chodników, znacznie polepszających bezpieczeństwo pieszych. Przekazał informację, że Zarząd Powiatu w budżecie na obecny rok zaplanował kwotę 20.000 złotych jako wkład własny w realizację modernizacji budynku na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Poprosił Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego o pomoc w wprowadzeniu tej inwestycji w budżet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Na koniec swojej wypowiedzi podziękował za pracę w minionym roku wszystkim policjantom i życzył, aby w rozpoczętym roku udało się zrealizować przyjęte zamierzenia.

17 lutego 2004r. w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się narada roczna podsumowująca efekty pracy Policji w 2003 roku. W spotkaniu udział wziął Wicestarosta Dąbrowski Kazimierz Tęczar oraz I Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Bogdan Klimek. Komendant Policji w Dąbrowie Tarnowskiej przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie dąbrowskim w 2003 roku, z której m.in. wynika że zaufanie do policji w powiecie, w roku 2003 wzrosło o 13% i osiągnęło wskaźnik 74%. Natomiast wśród przestępczości w powiecie, podobnie jak w województwie, nadal dominowała przestępczość kryminalna. Łącznie policjanci Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej i Komisariatu Policji w Szczucinie wszczęli i przeprowadzili 1186 dochodzeń i śledztw. Wykryli 2557 przestępstw, uzyskując wskaźnik wykrywalności ogółem 85,9% (województwo 52,7%) co uplasowało policję dąbrowską na drugim miejscu w rankingu powiatowym w województwie.Komendant Wojewódzki Policji insp. Bogdan Klimek podkreślił bardzo dobrą pozycję Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej w rankingu wojewódzkim. Zwrócił uwagę na niski poziom dofinansowania Komendy przez samorządy lokalne oraz złożył wstępną deklarację pomocy w rozwiązaniu problemów lokalowych związanych z adaptacją pomieszczeń w nabytej części budynku. Wicestarosta Dąbrowski Kazimierz Tęczar pogratulował wspaniałego wyniku Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej w rankingu wojewódzkim, a także podkreślił fakt wzrostu zaufania społeczeństwa do policji w powiecie. Uznał, że jest to zasługa wszystkich funkcjonariuszy na czele z Panami Komendantami, którzy w ciągu minionego roku, mimo kłopotów kadrowych i finansowych, realizowali swoje zadania z dużym zaangażowaniem.Wicestarosta Dąbrowski podniósł kwestię bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 73, na której w ciągu roku śmierć poniosło 8 osób, co głównie spowodowane jest fatalnym stanem technicznym tej drogi. Władze powiatu czynią starania o wprowadzenie do realizacji modernizacji odcinka drogowego Szczucin – Dąbrowa Tarnowska – Tarnów, co niewątpliwie polepszyłoby bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. Poinformował również o prowadzonych inwestycjach na drogach powiatowych, które w większości przypadków połączone są z budową chodników, znacznie polepszających bezpieczeństwo pieszych. Przekazał informację, że Zarząd Powiatu w budżecie na obecny rok zaplanował kwotę 20.000 złotych jako wkład własny w realizację modernizacji budynku na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Poprosił Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego o pomoc w wprowadzeniu tej inwestycji w budżet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Na koniec swojej wypowiedzi podziękował za pracę w minionym roku wszystkim policjantom i życzył, aby w rozpoczętym roku udało się zrealizować przyjęte zamierzenia.