Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Pogotowie Przeciwpowodziowe w Powiecie Dabrowskim

Pogotowie Przeciwpowodziowe w Powiecie Dabrowskim

Pogotowie Przeciwpowodziowe w Powiecie Dabrowskim

ZARZĄDZENIE Nr 29/2014

STAROSTY DĄBROWSKIEGO

z dnia 16 maja 2014 r.

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

Na podstawie art.34, ust 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. z 2013r. Dz.U.  poz. 595 z późn. zm.) – zarządza się, co następuje :

§ 1

W związku z opadami deszczu i przekroczeniem stanu ostrzegawczego na wodowskazie rz. Wisła w m. Karsy gm. Gręboszów oraz stanem na innych ciekach wodnych w powiecie, a także prognozami pogodowymi na najbliższy okres, wprowadza się stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gmin: Dąbrowa Tarnowska, Szczucin, Bolesław,  Mędrzechów, Olesno i Radgoszcz od godziny 900 dnia 16 maja 2014r. Stan pogotowia nadal obowiązuje w gminie Gręboszów.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Burmistrzom Dąbrowy Tarnowskiej i Szczucina oraz Wójtom Gmin: Bolesław, Mędrzechów, Olesno i Radgoszcz.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

Starosta Dąbrowski

Tadeusz Kwiatkowski

Zarzadzenie Starosty Dąbrowskiego - PDF

ZARZĄDZENIE Nr 29/2014 STAROSTY DĄBROWSKIEGO z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego Na podstawie art.34, ust 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. z 2013r. Dz.U.  poz. 595 z późn. zm.) – zarządza się, co następuje : § 1 W związku z opadami deszczu i przekroczeniem stanu ostrzegawczego na wodowskazie rz. Wisła w m. Karsy gm. Gręboszów oraz stanem na innych ciekach wodnych w powiecie, a także prognozami pogodowymi na najbliższy okres, wprowadza się stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gmin: Dąbrowa Tarnowska, Szczucin, Bolesław,  Mędrzechów, Olesno i Radgoszcz od godziny 900 dnia 16 maja 2014r. Stan pogotowia nadal obowiązuje w gminie Gręboszów. § 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Burmistrzom Dąbrowy Tarnowskiej i Szczucina oraz Wójtom Gmin: Bolesław, Mędrzechów, Olesno i Radgoszcz. § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.   Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski Zarzadzenie Starosty Dąbrowskiego - PDF