Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Pomoc dla młodzieży i rodzin uzależnionych

Pomoc dla młodzieży i rodzin uzależnionych

Radni Dąbrowy Tarnowskiej pozytywnie ocenili realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za ubiegły rok. W ramach programu m. in. pomagano dzieciom i młodzieży w zorganizowaniu wolnego czasu, wspierano rodziny osób uzależnionych, kierowano uzależnionych na leczenie odwykowe.

Co roku Dąbrowski Dom Kultury i Miejsko - Ludowy Klub "Dąbrovia" organizują imprezy i zajęcia sportowe dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi. Są to zarówno zabawy przy okazji karnawału czy andrzejek, jak i regularne zajęcia prowadzone przez instruktorów. Stałą działalność prowadzi także Miejska Świetlica Terapeutyczna "Chatka", z której korzysta obecnie 27 podopiecznych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Świetlica realizuje programy profilaktyczne i wychowawcze, prowadzone są tu również zajęcia z języka angielskiego, terenowe, ruchowe, artystyczne.

Od 2002 roku w Dąbrowie działa Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w budynku Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie anonimowo można uzyskać informację i pomoc. Pracujące tam konsultantki współpracują z policją, kuratorami sądowymi i psychologiem. W Dąbrowie działa również Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która w ostatnim roku przyjęła 42 wnioski związane z kierowaniem osób uzależnionych na leczenie odwykowe oraz z kontrolą punktów sprzedaży alkoholu.

W ramach programu realizowano również projekty profilaktyczne wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną, Szkołą Podstawową nr 2 i Dąbrowskim Domem Kultury. Ze środków pochodzących z koncesji za sprzedaż alkoholu wyposażono czytelnię internetową w MBP i kafejkę w DDK. Z kawiarenki bezpłatnie mogą korzystać dzieci z rodzin objętych opieką Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, mają tu zapewnioną opiekę przeszkolonego instruktora. (BAJA)

Źródło: Dziennik Polski

Radni Dąbrowy Tarnowskiej pozytywnie ocenili realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za ubiegły rok. W ramach programu m. in. pomagano dzieciom i młodzieży w zorganizowaniu wolnego czasu, wspierano rodziny osób uzależnionych, kierowano uzależnionych na leczenie odwykowe. Co roku Dąbrowski Dom Kultury i Miejsko - Ludowy Klub "Dąbrovia" organizują imprezy i zajęcia sportowe dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi. Są to zarówno zabawy przy okazji karnawału czy andrzejek, jak i regularne zajęcia prowadzone przez instruktorów. Stałą działalność prowadzi także Miejska Świetlica Terapeutyczna "Chatka", z której korzysta obecnie 27 podopiecznych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Świetlica realizuje programy profilaktyczne i wychowawcze, prowadzone są tu również zajęcia z języka angielskiego, terenowe, ruchowe, artystyczne. Od 2002 roku w Dąbrowie działa Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w budynku Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie anonimowo można uzyskać informację i pomoc. Pracujące tam konsultantki współpracują z policją, kuratorami sądowymi i psychologiem. W Dąbrowie działa również Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która w ostatnim roku przyjęła 42 wnioski związane z kierowaniem osób uzależnionych na leczenie odwykowe oraz z kontrolą punktów sprzedaży alkoholu. W ramach programu realizowano również projekty profilaktyczne wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną, Szkołą Podstawową nr 2 i Dąbrowskim Domem Kultury. Ze środków pochodzących z koncesji za sprzedaż alkoholu wyposażono czytelnię internetową w MBP i kafejkę w DDK. Z kawiarenki bezpłatnie mogą korzystać dzieci z rodzin objętych opieką Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, mają tu zapewnioną opiekę przeszkolonego instruktora. (BAJA) Źródło: Dziennik Polski