Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków oraz osób im najbliższych

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków oraz osób im najbliższych

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków oraz osób im najbliższych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż Powiat Dąbrowski w celu wsparcia działań na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem podjął współpracę z Krakowskim Forum Organizacji Społecznych KraFOS dzięki czemu został utworzony OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM.

Ośrodek Pomocy Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Dąbrowie Tarnowskiej oferuje wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem jak również świadków oraz osób im najbliższych. W ramach działalności Ośrodka osoby zainteresowane mogą skorzystać z bezpłatnych porad psychologicznych, prawnych, finansowych i materialnych.

 OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Szpitalna 1A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
(siedziba Punktu Interwencji Kryzysowej)
tel. 504 704 933
dyżur telefoniczny: 12 421 22 88
e-mail: dabrowa@krafos.pl

DYŻURY OSOBY PIERWSZEGO KONTAKTU:

PONIEDZIAŁEK

8:00 - 15:00 – stacjonarnie

15:00 - 18:00 – telefonicznie pod nr tel. (12) 421-22-88

 WTOREK

8:00 - 15:00 – stacjonarnie

15:00 - 18:00 – telefonicznie pod nr tel. (12) 421-22-88

 ŚRODA

13:00 - 20:00 – stacjonarnie

15:00 - 18:00 – telefonicznie pod nr tel. (12) 421-22-88

 CZWARTEK

8:00 - 15:00 – stacjonarnie

15:00 - 18:00 – telefonicznie pod nr tel. (12) 421-22-88

 PIĄTEK

8.00 - 15.00 – stacjonarnie

15:00 - 18:00 – telefonicznie pod nr tel. (12) 421-22-88

 SOBOTA

8.00 - 12.00 – stacjonarnie

15:00 - 18:00 – telefonicznie pod nr tel. (12) 421-22-88

W DNI ŚWIĄTECZNE ORAZ NIEDZIELE OŚRODEK JEST NIECZYNNY.

Formy pomocy skierowane do osób pokrzywdzonych oraz osób im najbliższych:

 1. Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów (mediacja);
 2. Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;
 3. Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;
 4. Organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;
 5. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
 6. Pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
 7. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 8. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
 9. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
 10. Usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
 11. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-10 art. 36 ust 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości;
 12. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
 13. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Formy pomocy skierowane do świadków oraz osób im najbliższych:

 1. Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej;
 2. Pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.

  Projekt „Sieć pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym oraz pomocy świadkom i osobom im najbliższym” współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

files/aktualnosci/2018/03_Marzec/27_Pomoc_dla_osob_pokrzywdzonych_przestepstwem_swiadkow_oraz_osob_im_najblizszych/krafos.jpg

files/aktualnosci/2018/03_Marzec/27_Pomoc_dla_osob_pokrzywdzonych_przestepstwem_swiadkow_oraz_osob_im_najblizszych/Ministerstwo.jpg

PCPR w DT/mags

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż Powiat Dąbrowski w celu wsparcia działań na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem podjął współpracę z Krakowskim Forum Organizacji Społecznych KraFOS dzięki czemu został utworzony OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM. Ośrodek Pomocy Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Dąbrowie Tarnowskiej oferuje wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem jak również świadków oraz osób im najbliższych. W ramach działalności Ośrodka osoby zainteresowane mogą skorzystać z bezpłatnych porad psychologicznych, prawnych, finansowych i materialnych.  OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Szpitalna 1A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska(siedziba Punktu Interwencji Kryzysowej)tel. 504 704 933dyżur telefoniczny: 12 421 22 88e-mail: dabrowa@krafos.pl DYŻURY OSOBY PIERWSZEGO KONTAKTU: PONIEDZIAŁEK 8:00 - 15:00 – stacjonarnie 15:00 - 18:00 – telefonicznie pod nr tel. (12) 421-22-88  WTOREK 8:00 - 15:00 – stacjonarnie 15:00 - 18:00 – telefonicznie pod nr tel. (12) 421-22-88  ŚRODA 13:00 - 20:00 – stacjonarnie 15:00 - 18:00 – telefonicznie pod nr tel. (12) 421-22-88  CZWARTEK 8:00 - 15:00 – stacjonarnie 15:00 - 18:00 – telefonicznie pod nr tel. (12) 421-22-88  PIĄTEK 8.00 - 15.00 – stacjonarnie 15:00 - 18:00 – telefonicznie pod nr tel. (12) 421-22-88  SOBOTA 8.00 - 12.00 – stacjonarnie 15:00 - 18:00 – telefonicznie pod nr tel. (12) 421-22-88 W DNI ŚWIĄTECZNE ORAZ NIEDZIELE OŚRODEK JEST NIECZYNNY. Formy pomocy skierowane do osób pokrzywdzonych oraz osób im najbliższych: Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów (mediacja); Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej; Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną; Organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu; Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw; Pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych; Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe; Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia; Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu; Usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa; Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-10 art. 36 ust 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości; Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych; Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej. Formy pomocy skierowane do świadków oraz osób im najbliższych: Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej; Pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.   Projekt „Sieć pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym oraz pomocy świadkom i osobom im najbliższym” współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości. PCPR w DT/mags