Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej na mocy porozumienia z Krakowskim Forum Organizacji Społecznych KraFOS zaprasza:

 Osoby Pokrzywdzone Przestępstwem oraz członków ich rodzin do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych oraz psychologicznych.

  Wsparcie specjalistów udzielane jest w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Piłsudskiego 54, 33-200 Dąbrowa Tarnowska (siedziba Punktu Interwencji Kryzysowej oraz dawnego domu dziecka), tel 14 655-93-18 lub 14 642-44-15 (PCPR). 

Dyżury:

Prawnik : wtorek         16.00-18.00

               czwartek       16.00-18.00

Psycholog: piątek        11.00-15.00

  Ośrodek ma na celu pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, które nie są w stanie same przebrnąć przez procedury sądowe, a także potrzebują wsparcia psychologicznego, aby powrócić do pełni życia zawodowego, osobistego i społecznego.

Osoby Pokrzywdzone Przestępstwem  mogą również skorzystać z pomocy materialnej, w zakresie pokrycia kosztów:

  • żywności lub bonów żywnościowych
  • zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej
  • edukacji ogólnokształcącej i zawodowej, także na zasadach indywidualnego kształcenia
  • czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia
  • dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby
  • świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych
  • przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem powyższych świadczeń 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Zadanie jest współfinansowane ze środków projektu Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w  obszarze wymiaru sprawiedliwości Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

files/aktualnosci/2015/01_styczen/28_Pomoc_dla_osob_pokrzywdzonych_przestepstwem/Ministerstwo.giffiles/aktualnosci/2015/01_styczen/28_Pomoc_dla_osob_pokrzywdzonych_przestepstwem/KraFOS.jpg

files/aktualnosci/2015/01_styczen/28_Pomoc_dla_osob_pokrzywdzonych_przestepstwem/Norway+Grants+-+JPG.jpg

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej na mocy porozumienia z Krakowskim Forum Organizacji Społecznych KraFOS zaprasza:  Osoby Pokrzywdzone Przestępstwem oraz członków ich rodzin do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych oraz psychologicznych.   Wsparcie specjalistów udzielane jest w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Piłsudskiego 54, 33-200 Dąbrowa Tarnowska (siedziba Punktu Interwencji Kryzysowej oraz dawnego domu dziecka), tel 14 655-93-18 lub 14 642-44-15 (PCPR).  Dyżury: Prawnik : wtorek         16.00-18.00                czwartek       16.00-18.00 Psycholog: piątek        11.00-15.00   Ośrodek ma na celu pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, które nie są w stanie same przebrnąć przez procedury sądowe, a także potrzebują wsparcia psychologicznego, aby powrócić do pełni życia zawodowego, osobistego i społecznego. Osoby Pokrzywdzone Przestępstwem  mogą również skorzystać z pomocy materialnej, w zakresie pokrycia kosztów: żywności lub bonów żywnościowych zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej edukacji ogólnokształcącej i zawodowej, także na zasadach indywidualnego kształcenia czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem powyższych świadczeń  Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Zadanie jest współfinansowane ze środków projektu Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w  obszarze wymiaru sprawiedliwości Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego