Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Pomoc dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Pomoc dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Pomoc dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje iż na terenie Powiatu Dąbrowskiego funkcjonuje Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem z siedzibą ul. Piłsudskiego 54, 33-200 Dąbrowa Tarnowska (siedziba domu dziecka) - tel. 14 655-93-18 (dostępny w trakcie dyżurów).

W Ośrodku tym można otrzymać BEZPŁATNĄ  pomoc:

- prawną, każdy  wtorek: 16:00-18:00

- psychologiczną, każdy  piątek: 13:00-15:00

Aby skutecznie wesprzeć osoby pokrzywdzone przestępstwem w zakresie przeciwdziałania jego skutkom, w ramach projektu zaplanowano również: 

  • Pokrywanie kosztów  związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia;
  • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych;
  • Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania;
  • Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;
  • Dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
  • Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem ww. spraw;
  • Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
  • Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

 Z pomocy świadczonej w ramach projektu skorzystać może każda osoba pokrzywdzona przestępstwem, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, rasę, wyznanie etc.

Priorytetem Ośrodka jest ochrona osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym pokrzywdzonych przemocą w rodzinie. Ponieważ działania podejmowane wobec osób pokrzywdzonych przestępstwem muszą mieć charakter skoordynowany i jak najbardziej kompleksowy, ośrodek współpracuje z innymi tego typu podmiotami na terenie całej Polski
w ramach powołanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. B. Joselewicza 5, 33-220 Dąbrowa Tarnowska, te. 14 642-44-15.

 Zapraszamy.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym ora Pomocy Postpenitencjarnej.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje iż na terenie Powiatu Dąbrowskiego funkcjonuje Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem z siedzibą ul. Piłsudskiego 54, 33-200 Dąbrowa Tarnowska (siedziba domu dziecka) - tel. 14 655-93-18 (dostępny w trakcie dyżurów). W Ośrodku tym można otrzymać BEZPŁATNĄ  pomoc: - prawną, każdy  wtorek: 16:00-18:00 - psychologiczną, każdy  piątek: 13:00-15:00 Aby skutecznie wesprzeć osoby pokrzywdzone przestępstwem w zakresie przeciwdziałania jego skutkom, w ramach projektu zaplanowano również:  Pokrywanie kosztów  związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia; pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych; Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania; Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby; Dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa; Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem ww. spraw; Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych; Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.  Z pomocy świadczonej w ramach projektu skorzystać może każda osoba pokrzywdzona przestępstwem, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, rasę, wyznanie etc. Priorytetem Ośrodka jest ochrona osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym pokrzywdzonych przemocą w rodzinie. Ponieważ działania podejmowane wobec osób pokrzywdzonych przestępstwem muszą mieć charakter skoordynowany i jak najbardziej kompleksowy, ośrodek współpracuje z innymi tego typu podmiotami na terenie całej Polski w ramach powołanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw. Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. B. Joselewicza 5, 33-220 Dąbrowa Tarnowska, te. 14 642-44-15.  Zapraszamy. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym ora Pomocy Postpenitencjarnej.