Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Pomoc najbardziej potrzebującym. Konkurs Wojewody Małopolskiego

Pomoc najbardziej potrzebującym. Konkurs Wojewody Małopolskiego

Pomoc najbardziej potrzebującym. Konkurs Wojewody Małopolskiego

Dać ubogim i potrzebującym nadzieję oraz wsparcie – taki jest cel otwartego konkursu ofert, ogłoszonego właśnie przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę i skierowanego m.in. do organizacji pozarządowych. Poprzez swoje projekty mogą one włączyć się w realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Wspólnym mianownikiem zadań konkursowych ma być udzielenie wsparcia rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Na realizację zadania konkursowego od 1 kwietnia do 31 października 2021 roku wojewoda Łukasz Kmita przeznaczył 500 tys. złotych. Termin składania ofert upływa 5 marca 2021 roku.

Przygotowany program pomocy społecznej winien być skierowany w szczególności do osób skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku, zamieszkującym na terenie województwa małopolskiego. Zaproponowane działania powinny zmierzać do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej. Wśród propozycji może znaleźć się zorganizowanie śniadania wielkanocnego dla osób tego pozbawionych. Do zadań konkursowych zaliczać będziemy systematyczne, okresowe działania integracyjno-terapeutyczne oraz aktywizujące zmierzające do zmiany trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin oraz umożliwiające im powrót do ponownego pełnienia ról społecznych.

- Zachęcam organizacje, do których kierowany jest konkurs, aby tak jak w poprzednim roku, przygotowały oferty i wzięły w nim udział. Z Państwa zaangażowaniem możemy pomóc osobom, którym wsparcie jest najbardziej potrzebne, a jego szczególnym wymiarem jest organizacja śniadań wielkanocnych dla osób, które same nie są w stanie ich sobie zapewnić – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz działalność o charakterze wolontaryjnym, mające w statucie działalność z zakresu pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego.

W 2020 roku Wojewoda Małopolski przeznaczył na dofinansowanie realizacji analogicznych programów pomocy społecznej dla Małopolan kwotę łącznie około 800 tys. złotych.
Dać ubogim i potrzebującym nadzieję oraz wsparcie – taki jest cel otwartego konkursu ofert, ogłoszonego właśnie przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę i skierowanego m.in. do organizacji pozarządowych. Poprzez swoje projekty mogą one włączyć się w realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Wspólnym mianownikiem zadań konkursowych ma być udzielenie wsparcia rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.Na realizację zadania konkursowego od 1 kwietnia do 31 października 2021 roku wojewoda Łukasz Kmita przeznaczył 500 tys. złotych. Termin składania ofert upływa 5 marca 2021 roku. Przygotowany program pomocy społecznej winien być skierowany w szczególności do osób skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku, zamieszkującym na terenie województwa małopolskiego. Zaproponowane działania powinny zmierzać do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej. Wśród propozycji może znaleźć się zorganizowanie śniadania wielkanocnego dla osób tego pozbawionych. Do zadań konkursowych zaliczać będziemy systematyczne, okresowe działania integracyjno-terapeutyczne oraz aktywizujące zmierzające do zmiany trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin oraz umożliwiające im powrót do ponownego pełnienia ról społecznych.- Zachęcam organizacje, do których kierowany jest konkurs, aby tak jak w poprzednim roku, przygotowały oferty i wzięły w nim udział. Z Państwa zaangażowaniem możemy pomóc osobom, którym wsparcie jest najbardziej potrzebne, a jego szczególnym wymiarem jest organizacja śniadań wielkanocnych dla osób, które same nie są w stanie ich sobie zapewnić – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz działalność o charakterze wolontaryjnym, mające w statucie działalność z zakresu pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego.W 2020 roku Wojewoda Małopolski przeznaczył na dofinansowanie realizacji analogicznych programów pomocy społecznej dla Małopolan kwotę łącznie około 800 tys. złotych. Pliki do pobrania Pobierz plik Ogłoszenie o I otwartym konkursie ofert w 2021 roku 2 II 2021 r.pdf Serwis Prasowy (malopolska.uw.gov.pl)