Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Pomysły na ograniczanie bezrobocia

Pomysły na ograniczanie bezrobocia

Pomysły na ograniczanie bezrobocia

Powiat dąbrowski realizuje projekt finansowany przez program Banku Światowego mający przyczynić się do rozwoju lokalnego i ograniczenia bezrobocia. Przedstawiciele Zarządu Powiatu spotkali się z reprezentantami firmy eksperckiej UNICONSULT z Warszawy, która wspólnie z dąbrowskim starostwem i wojewódzkim urzędem pracy opracowuje projekty ożywienia lokalnego.

Ze wspólnych ustaleń wynika, że w pierwszej kolejności powstaną propozycje projektów związanych ze wsparciem małej i średniej przedsiębiorczości oraz propozycje alternatywnych źródeł dochodu dla rolników.
I tak w najbliższym czasie powinien powstać oddział funduszu poręczeń kapitałowych oraz fundusz pożyczkowy obejmujący swoim obszarem kilka powiatów. Duży nacisk położono na stworzenie dwóch obszarów przemysłowych w okolicy Dąbrowy Tarnowskiej i Szczucina zarządzanych przez Lokalne Biuro Obsługi Inwestora. Lokalizacja strefy gospodarczej w okolicy Dąbrowy zależna jest od wydzielenia odpowiednich gruntów, natomiast w Szczucinie strefa tworzona jest wokół Powiatowego Inkubatora.
W zakresie rozwoju rolnictwa i szukania alternatywnych źródeł dochodu powrócił temat grup producenckich, które konsolidując producentów rolnych stwarzają realne szanse zwiększenia dochodów wśród rolników. Osobne miejsce poświęcono plantacjom wierzy energetycznej i przeróbce zrębów drzewnych. Zrodził się również nowy pomysł związany z hodowlą królików. Projekt jest już przygotowywany przez dąbrowskie starostwo i nowosądecki inkubator. Planują szkolenia dla rolników i wspólne poszukiwanie źródeł finansowania tego typu przedsięwzięć.
Podczas konsultacji zwrócono także uwagę na turystykę lokalną. Działania władz powiatu maja zmierzać do utworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej i Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej.
Jak mówi Krzysztof Kaczmarski starosta dąbrowski - „program finansowany jest ze środków Banku Światowego. Koszt opracowań szacuje się na ok. 80 000 zł. Powiat nie angażuje własnych środków , wspiera tylko merytorycznie całe przedsięwzięcie. Tak przygotowane projekty powinny zyskać akceptację zarządzających funduszami europejskimi. Dziś już wiemy, że pieniądze same nie przyjdą do powiatu. Trzeba mieć dobrze przygotowane i opracowane projekty, które rozwiązują konkretne problemy społeczności lokalnej.

Źródło: Okay

Powiat dąbrowski realizuje projekt finansowany przez program Banku Światowego mający przyczynić się do rozwoju lokalnego i ograniczenia bezrobocia. Przedstawiciele Zarządu Powiatu spotkali się z reprezentantami firmy eksperckiej UNICONSULT z Warszawy, która wspólnie z dąbrowskim starostwem i wojewódzkim urzędem pracy opracowuje projekty ożywienia lokalnego. Ze wspólnych ustaleń wynika, że w pierwszej kolejności powstaną propozycje projektów związanych ze wsparciem małej i średniej przedsiębiorczości oraz propozycje alternatywnych źródeł dochodu dla rolników.I tak w najbliższym czasie powinien powstać oddział funduszu poręczeń kapitałowych oraz fundusz pożyczkowy obejmujący swoim obszarem kilka powiatów. Duży nacisk położono na stworzenie dwóch obszarów przemysłowych w okolicy Dąbrowy Tarnowskiej i Szczucina zarządzanych przez Lokalne Biuro Obsługi Inwestora. Lokalizacja strefy gospodarczej w okolicy Dąbrowy zależna jest od wydzielenia odpowiednich gruntów, natomiast w Szczucinie strefa tworzona jest wokół Powiatowego Inkubatora.W zakresie rozwoju rolnictwa i szukania alternatywnych źródeł dochodu powrócił temat grup producenckich, które konsolidując producentów rolnych stwarzają realne szanse zwiększenia dochodów wśród rolników. Osobne miejsce poświęcono plantacjom wierzy energetycznej i przeróbce zrębów drzewnych. Zrodził się również nowy pomysł związany z hodowlą królików. Projekt jest już przygotowywany przez dąbrowskie starostwo i nowosądecki inkubator. Planują szkolenia dla rolników i wspólne poszukiwanie źródeł finansowania tego typu przedsięwzięć.Podczas konsultacji zwrócono także uwagę na turystykę lokalną. Działania władz powiatu maja zmierzać do utworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej i Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej.Jak mówi Krzysztof Kaczmarski starosta dąbrowski - „program finansowany jest ze środków Banku Światowego. Koszt opracowań szacuje się na ok. 80 000 zł. Powiat nie angażuje własnych środków , wspiera tylko merytorycznie całe przedsięwzięcie. Tak przygotowane projekty powinny zyskać akceptację zarządzających funduszami europejskimi. Dziś już wiemy, że pieniądze same nie przyjdą do powiatu. Trzeba mieć dobrze przygotowane i opracowane projekty, które rozwiązują konkretne problemy społeczności lokalnej. Źródło: Okay