Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Ponad 8,5 mln zł dla powiatu dąbrowskiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - Edycja III (PGR)

Ponad 8,5 mln zł dla powiatu dąbrowskiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - Edycja III (PGR)

Ponad 8,5 mln zł dla powiatu dąbrowskiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - Edycja III (PGR)

W dniu dzisiejszym małopolscy parlamentarzyści Anna Pieczarka i Piotr Sak oraz I Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz wręczyli symboliczne czeki samorządom z terenu powiatu dąbrowskiego i tarnowskiego, które otrzymały wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – III edycja (PGR). Środki te mają być przeznaczone na przebudowę dróg oraz częściową modernizację oczyszczalni ścieków.

Powiat Dąbrowski pozyskał 3 870 000 zł na poprawę infrastruktury drogowej powiatu dąbrowskiego - remont ciągu dróg powiatowych 1302K Ujście Jezuickie - Borusowa oraz 1303K Zawierzbie – Kozłów – Szczucin.

Środki pieniężne trafiły również samorządów gminnych tj.:

Gmina Gręboszów:
• 490 000 zł na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych usytuowanej na dz. nr 679/2, 671, 670/1 i 670/2 w miejscowości Borusowa,
• 320 000 zł na przebudowę drogi gminnej - dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karsy i Borusowa na dz. nr 368/1, 368/2, 368/3 i 361 obręb Karsy

Gmina Olesno:
• 1 960 000 zł na modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Olesno - I etap

Gmina Szczucin:
• 1 958 432 zł na przebudowę ul. Ks. M. Bracha w Szczucinie.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to ważny filar zrównoważonego rozwoju całej Polski. To szansa na podniesienie jakości życia mieszkańców. Rozstrzygnięty niedawno trzeci nabór w ramach Programu skoncentrował się na rejonach, gdzie funkcjonowały PGR-y. Łącznie do jednostek samorządu terytorialnego w całej Polsce trafią ponad 4 miliardy złotych.

Małopolska otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 214,3 mln zł na realizację 90 inwestycji, z czego prawie 27 mln zł stanowi wsparcie dla samorządów z powiatów tarnowskiego i dąbrowskiego.

W dniu dzisiejszym małopolscy parlamentarzyści Anna Pieczarka i Piotr Sak oraz I Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz wręczyli symboliczne czeki samorządom z terenu powiatu dąbrowskiego i tarnowskiego, które otrzymały wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – III edycja (PGR). Środki te mają być przeznaczone na przebudowę dróg oraz częściową modernizację oczyszczalni ścieków. Powiat Dąbrowski pozyskał 3 870 000 zł na poprawę infrastruktury drogowej powiatu dąbrowskiego - remont ciągu dróg powiatowych 1302K Ujście Jezuickie - Borusowa oraz 1303K Zawierzbie – Kozłów – Szczucin. Środki pieniężne trafiły również samorządów gminnych tj.:Gmina Gręboszów:• 490 000 zł na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych usytuowanej na dz. nr 679/2, 671, 670/1 i 670/2 w miejscowości Borusowa,• 320 000 zł na przebudowę drogi gminnej - dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karsy i Borusowa na dz. nr 368/1, 368/2, 368/3 i 361 obręb KarsyGmina Olesno:• 1 960 000 zł na modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Olesno - I etapGmina Szczucin:• 1 958 432 zł na przebudowę ul. Ks. M. Bracha w Szczucinie. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to ważny filar zrównoważonego rozwoju całej Polski. To szansa na podniesienie jakości życia mieszkańców. Rozstrzygnięty niedawno trzeci nabór w ramach Programu skoncentrował się na rejonach, gdzie funkcjonowały PGR-y. Łącznie do jednostek samorządu terytorialnego w całej Polsce trafią ponad 4 miliardy złotych. Małopolska otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 214,3 mln zł na realizację 90 inwestycji, z czego prawie 27 mln zł stanowi wsparcie dla samorządów z powiatów tarnowskiego i dąbrowskiego.