Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Porozumienie o współpracy

Porozumienie o współpracy

Porozumienie o współpracy

W piątek 2 sierpnia 2013 r. Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury podpisał porozumienie o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie. Tarnowską uczelnię reprezentował Rektor PWSZ prof. dr hab. Stanisław Komornicki, a Uniwersytet Trzeciego Wieku przy DDK - Prezes Zarządu mgr Krystyna Guzik i Sekretarz Zarządu mgr inż. Maria Gdowska.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa objęła patronat naukowy nad działalnością edukacyjną Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Strony porozumienia wyraziły wolę wspólnego działania w realizacji inicjatywy obywatleskiej mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej w zakresie dokształcania i aktywizowania osób starszych - członków i słuchaczy UTW pragnących nadal rozwijać swoją wiedzę i zainteresowania poprzez uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez UTW.

W ramach UTW działa już Rada Programowo-Naukowa. Wspólne działanie Zarządu, Rady Programowo-Naukowej i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie gwarantuje utrzymanie programu edukacyjnego UTW na odpowiednio wysokim poziomie.

Źródło: Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury

W piątek 2 sierpnia 2013 r. Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury podpisał porozumienie o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie. Tarnowską uczelnię reprezentował Rektor PWSZ prof. dr hab. Stanisław Komornicki, a Uniwersytet Trzeciego Wieku przy DDK - Prezes Zarządu mgr Krystyna Guzik i Sekretarz Zarządu mgr inż. Maria Gdowska. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa objęła patronat naukowy nad działalnością edukacyjną Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Strony porozumienia wyraziły wolę wspólnego działania w realizacji inicjatywy obywatleskiej mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej w zakresie dokształcania i aktywizowania osób starszych - członków i słuchaczy UTW pragnących nadal rozwijać swoją wiedzę i zainteresowania poprzez uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez UTW. W ramach UTW działa już Rada Programowo-Naukowa. Wspólne działanie Zarządu, Rady Programowo-Naukowej i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie gwarantuje utrzymanie programu edukacyjnego UTW na odpowiednio wysokim poziomie. Źródło: Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury