Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

7 lutego 2024 r., w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W posiedzeniu oprócz członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego uczestniczył
Tomasz Osiński Kierownik Rejonu w Tarnowie GDDKiA i Marek Wieczorek Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, a także przedstawiciele gmin z terenu powiatu i zaproszeni goście.

Tematem posiedzenia było przygotowanie się do planowanych na dzień 9 lutego br. protestów rolników, które na terenie powiatu mają przybrać formę blokad mostów na rz. Wisła  w m. Szczucin (gm. Szczucin) oraz w m. Borusowa (gm. Gręboszów).

7 lutego 2024 r., w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu oprócz członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego uczestniczył Tomasz Osiński Kierownik Rejonu w Tarnowie GDDKiA i Marek Wieczorek Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, a także przedstawiciele gmin z terenu powiatu i zaproszeni goście. Tematem posiedzenia było przygotowanie się do planowanych na dzień 9 lutego br. protestów rolników, które na terenie powiatu mają przybrać formę blokad mostów na rz. Wisła  w m. Szczucin (gm. Szczucin) oraz w m. Borusowa (gm. Gręboszów).