Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Powiatu Dąbrowskiego

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Powiatu Dąbrowskiego

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Powiatu Dąbrowskiego

W dniu 23 września 2008r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Powiatu Dąbrowskiego któremu przewodniczył Pan Marian Szajor – radny powiatowy. W posiedzeniu wzięli także udział dyrektorzy szkól ponadgimnazjalnych oraz jednostek oświatowo-wychowawczych.

Tym razem tematem przewodnim była:
- problematyka bezpieczeństwa i ochrony dzieci i młodzieży podczas przemieszczenia się do placówek oświatowych w ramach działań określanych jako „Bezpieczna droga do szkoły",
- ocena zagrożenia pożarowego w budynkach użyteczności publicznej, w tym zasady ewakuacji z tych placówek.

Powyższą problematykę omówili: Pan Marek Banaś – Kierownik Sekcji Ruchu Drogowego KPP w Dąbrowie T., Pan Adam Rzemiński – Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie T. oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych.

W wyniku dyskusji za celowe uznano:
- podjęcie starań do lepszego dopasowania godzin kursowania autobusów dowożących młodzież do szkół, do czasu rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych,
- budowę chodnika przy drodze w kierunku Olesna, począwszy od wjazdu do ZSP w Brniu,
- utwardzenie terenu obok przystanków autobusowych w rejonie ZSP w Brniu.

W dniu 23 września 2008r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Powiatu Dąbrowskiego któremu przewodniczył Pan Marian Szajor – radny powiatowy. W posiedzeniu wzięli także udział dyrektorzy szkól ponadgimnazjalnych oraz jednostek oświatowo-wychowawczych. Tym razem tematem przewodnim była:- problematyka bezpieczeństwa i ochrony dzieci i młodzieży podczas przemieszczenia się do placówek oświatowych w ramach działań określanych jako „Bezpieczna droga do szkoły",- ocena zagrożenia pożarowego w budynkach użyteczności publicznej, w tym zasady ewakuacji z tych placówek. Powyższą problematykę omówili: Pan Marek Banaś – Kierownik Sekcji Ruchu Drogowego KPP w Dąbrowie T., Pan Adam Rzemiński – Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie T. oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych. W wyniku dyskusji za celowe uznano:- podjęcie starań do lepszego dopasowania godzin kursowania autobusów dowożących młodzież do szkół, do czasu rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych,- budowę chodnika przy drodze w kierunku Olesna, począwszy od wjazdu do ZSP w Brniu,- utwardzenie terenu obok przystanków autobusowych w rejonie ZSP w Brniu.