Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Powiatu Dąbrowskiego

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Powiatu Dąbrowskiego

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Powiatu Dąbrowskiego

W dniu 13 lutego 2008 r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Powiatu Dąbrowskiego. Komisja ta jest ustawowym ciałem opiniodawczo- doradczym Starosty Dąbrowskiego.

Podczas spotkania dokonano podsumowania prac Komisji za 2007 r. akceptując sprawozdanie przygotowane przez Starostę, oraz przyjęto plan pracy na bieżący rok.

W planie pracy znalazły się m.in. tematy:
-oceny realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2008 r,
-przestrzeganie zasad sprzedaży alkoholu dzieciom i młodzieży w punktach handlowych, klubach, dyskotekach,
-oceny planu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin patologicznych,
-przygotowanie placów zabaw i obiektów sportowych do letniego wypoczynku dzieci,
-oceny realizacji akcji "Zima 2007/2008",
-zabezpieczenia oraz ochrony dzieci i młodzieży podczas przemieszczania się do placówek oświatowych "Bezpieczna droga do szkoły",
-oceny zagrożenia pożarowego w budynkach użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, biblioteki),
-oceny przygotowania służb komunalnych do sezonu zimowego 2008/2009.

Następnie Dyrektor Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej- Pan Krzysztof Adamiec dokonał bieżącej oceny stanu dróg w powiecie.

W dyskusji zwrócono uwagę na rozwiązania mające usprawnić sytuację na drogach powiatu i poprawę warunków bezpieczeństwa.

Wnioski z dyskusji postanowiono przekazać Powiatowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego która na początku marca ma omawiać przedsięwzięcia związane z ruchem drogowym.

W dniu 13 lutego 2008 r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Powiatu Dąbrowskiego. Komisja ta jest ustawowym ciałem opiniodawczo- doradczym Starosty Dąbrowskiego. Podczas spotkania dokonano podsumowania prac Komisji za 2007 r. akceptując sprawozdanie przygotowane przez Starostę, oraz przyjęto plan pracy na bieżący rok. W planie pracy znalazły się m.in. tematy:-oceny realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2008 r,-przestrzeganie zasad sprzedaży alkoholu dzieciom i młodzieży w punktach handlowych, klubach, dyskotekach,-oceny planu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin patologicznych,-przygotowanie placów zabaw i obiektów sportowych do letniego wypoczynku dzieci,-oceny realizacji akcji "Zima 2007/2008",-zabezpieczenia oraz ochrony dzieci i młodzieży podczas przemieszczania się do placówek oświatowych "Bezpieczna droga do szkoły",-oceny zagrożenia pożarowego w budynkach użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, biblioteki),-oceny przygotowania służb komunalnych do sezonu zimowego 2008/2009. Następnie Dyrektor Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej- Pan Krzysztof Adamiec dokonał bieżącej oceny stanu dróg w powiecie. W dyskusji zwrócono uwagę na rozwiązania mające usprawnić sytuację na drogach powiatu i poprawę warunków bezpieczeństwa. Wnioski z dyskusji postanowiono przekazać Powiatowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego która na początku marca ma omawiać przedsięwzięcia związane z ruchem drogowym.