Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

W dniu 24 lutego 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Powiatu Dąbrowskiego któremu przewodniczył Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski.
Komisja ta jest ustawowym ciałem opiniodawczo- doradczym Starosty Dąbrowskiego.

Podczas spotkania dokonano podsumowania prac Komisji za 2008 r. akceptując sprawozdanie przygotowane przez Starostę, oraz przyjęto plan pracy na bieżący rok.

Omówiono również następujące tematy:

-zasady wykorzystania sprzętu specjalistycznego (dźwigi, sprzęt transportowy) lub niezbędnych materiałów (np. wapno, piasek, słoma) podczas działań ratowniczych. Kwestia porozumień i wspomagania Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
-poszerzenie bazy łóżkowej szpitala z wykorzystaniem rezerw specjalistycznych Ministra Zdrowia na wypadek zagrożenia państwa.
-przygotowanie placówek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do funkcjonowania w warunkach długotrwałego braku dostaw gazu, wody, prądu elektrycznego.

Na zakończenie posiedzenia Komisja wypracowała wnioski które zostaną wdrożone do bieżącej realizacji.

W dniu 24 lutego 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Powiatu Dąbrowskiego któremu przewodniczył Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski.Komisja ta jest ustawowym ciałem opiniodawczo- doradczym Starosty Dąbrowskiego. Podczas spotkania dokonano podsumowania prac Komisji za 2008 r. akceptując sprawozdanie przygotowane przez Starostę, oraz przyjęto plan pracy na bieżący rok. Omówiono również następujące tematy: -zasady wykorzystania sprzętu specjalistycznego (dźwigi, sprzęt transportowy) lub niezbędnych materiałów (np. wapno, piasek, słoma) podczas działań ratowniczych. Kwestia porozumień i wspomagania Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.-poszerzenie bazy łóżkowej szpitala z wykorzystaniem rezerw specjalistycznych Ministra Zdrowia na wypadek zagrożenia państwa.-przygotowanie placówek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do funkcjonowania w warunkach długotrwałego braku dostaw gazu, wody, prądu elektrycznego. Na zakończenie posiedzenia Komisja wypracowała wnioski które zostaną wdrożone do bieżącej realizacji.