Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Posiedzenie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego

30 stycznia br. Starosta Dąbrowski Krzysztof Kaczmarski zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli – Szef PZRK Kazimierz Tęczar, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Bogdan Machalski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Adam Rzemiński, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Marek Pawlik, Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego Wiesława Pawlik, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno Administracyjnego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego Helena Kwiecińska oraz Szef Grupy Planowania Cywilnego Jerzy Cwojdziński.
Posiedzenie zespołu zostało zwołane w związku z zaistniałą katastrofą budowlaną w Chorzowie i decyzją Wojewody Małopolskiego. Dokonano oceny dotychczasowych działań powiatowych służb, inspekcji i straży oraz gminnych zespołów reagowania w zakresie zabezpieczenia infrastruktury budowlanej przed negatywnymi skutkami warunków zimowych. Mając na uwadze pełne zabezpieczenie mieszkańców powiatu przed ewentualnymi zagrożeniami, Starosta powołał dwie grupy kontrolne składające się z przedstawicieli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Ponadto wystąpiono do burmistrza i wójtów gmin o powołanie własnych zespołów kontrolnych.
Głównym zadaniem powołanych zespołów było sprawdzenie budynków użyteczności publicznej pod kątem realizacji obowiązku odśnieżania dachów, w szczególności na obiektach wielkopowierzchniowych.
Drugą sprawą, którą zajęli się uczestnicy posiedzenia było dokonanie oceny zagrożenia powodziowego wynikającego z ewentualnie powstających zatorów lodowych. Oceniono, że aktualnie na obszarze powiatu jeszcze nie występuje tego rodzaju zagrożenie. Niemniej jednak wystąpiono do burmistrza i wójtów gmin z zaleceniem monitorowania rzek na terenie powiatu oraz informowania PZRK o stanie budynków na terenie każdej z gmin.

30 stycznia br. Starosta Dąbrowski Krzysztof Kaczmarski zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli – Szef PZRK Kazimierz Tęczar, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Bogdan Machalski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Adam Rzemiński, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Marek Pawlik, Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego Wiesława Pawlik, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno Administracyjnego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego Helena Kwiecińska oraz Szef Grupy Planowania Cywilnego Jerzy Cwojdziński.Posiedzenie zespołu zostało zwołane w związku z zaistniałą katastrofą budowlaną w Chorzowie i decyzją Wojewody Małopolskiego. Dokonano oceny dotychczasowych działań powiatowych służb, inspekcji i straży oraz gminnych zespołów reagowania w zakresie zabezpieczenia infrastruktury budowlanej przed negatywnymi skutkami warunków zimowych. Mając na uwadze pełne zabezpieczenie mieszkańców powiatu przed ewentualnymi zagrożeniami, Starosta powołał dwie grupy kontrolne składające się z przedstawicieli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Ponadto wystąpiono do burmistrza i wójtów gmin o powołanie własnych zespołów kontrolnych.Głównym zadaniem powołanych zespołów było sprawdzenie budynków użyteczności publicznej pod kątem realizacji obowiązku odśnieżania dachów, w szczególności na obiektach wielkopowierzchniowych.Drugą sprawą, którą zajęli się uczestnicy posiedzenia było dokonanie oceny zagrożenia powodziowego wynikającego z ewentualnie powstających zatorów lodowych. Oceniono, że aktualnie na obszarze powiatu jeszcze nie występuje tego rodzaju zagrożenie. Niemniej jednak wystąpiono do burmistrza i wójtów gmin z zaleceniem monitorowania rzek na terenie powiatu oraz informowania PZRK o stanie budynków na terenie każdej z gmin.